- Vi har full oversikt over vannforbruket i alle butikklokaler i hele bygget, sier prosjektleder Stig Jansen hos Imtech Norge AS. Foto: Kjell Arne Nordli

BREEAM-et seg til betydelig vannsparing

Fornebu S:

0

Denne læringsmodulen samler informasjon om vannforbruket i Fornebu S og varsler hvis det skjer plutselige endringer. Det er bare én av mange løsninger som bidro til å sende Fornebu S til topps i konkurransen BREEAM Awards, skriver VVSforum.no.

Kjøpesenteret Fornebu S ble i mars tildelt den prestisjetunge internasjonale miljøprisen BREEAM Award i kategorien varehandel. Imtech Rørs prosjektavdeling i Oslo har hatt totalentreprisen på sanitær, varme, kjøling og gass til senteret.

– Å gå til topps i BREEAM Awards er en stor ære for hele prosjektet. For oss som leverandør er det en bekreftelse på at vi er blant de ledende i bransjen, også når det gjelder miljøvennlige og energieffektive løsninger, sier prosjektleder Stig Jansen hos Imtech Norge AS.

Først i verden
Fornebu S er det første kjøpesenteret i verden som har oppnådd toppscore i miljøklassifiseringsordningen BREEAM. Prosjektet oppnådde 89,5 prosent av mulige poeng i prosjekterings- og designfasen. Det er godt over grensen for å klassifiseres som Outstanding. I tillegg til BREEAM Award-prisen vant senteret også publikumsprisen Your BREEAM.

Vannbesparende produkter
Ved byggingen av senteret ble det tatt i bruk både kjente og nyutviklede løsninger for å møte dagens og morgendagens miljøkrav på høyeste nivå.

– Det er benyttet vannbesparende produkter i hele senteret. Dette gjelder både sisterner med nedjustert vannvolum, vannfrie urinaler og armaturer med lavt vannforbruk, sier prosjektleder Sverre Thorsteinsen i Imtech Norge. I tillegg har det vært fokus på avstenging av sanitære tilførsler til fellestoalettene. Dette er løst med ventiler som er riglet opp mot lyssensorer i de respektive områdene. Disse stenger av vannet når det ikke er personer i rommene.

Overvåker forbruket
– Fokus på måling av vannforbruk og energi har også vært et viktig moment i vår leveranse. Alle butikker og alle kurser har egne vann- og energimålere for å kunne skille ut spesifikt forbruk per leietager eller område. Vanninnlegget til forbruksvann har også en egen læringsmodul som lærer å kjenne vannforbruket i bygget over en tidsperiode. Etter denne perioden vil det gå alarmer ved unormalt høyt vannforbruk for å kunne oppdage større lekkasjer, sier Sverre Thorsteinsen.

Miljøtiltakene omfatter også gjenvinning av varme fra kjølesystemet i matbutikken. Via det vannbårne oppvarmingssystemet blir varmen brukt til oppvarming av både senteret og boligene på toppen av bygget, skriver VVSforum.no