Illustrasjonsfoto.

Kvotepliktig utslipp av klimagasser ned

Landbasert industri:

0

– Klimagassutslippene fra landbasert industri fortsetter den nedadgående trenden vi har sett helt siden 1990, sier miljødirektør Ellen Hambro.

Alle kvotepliktige fjernvarmebedrifter, bortsett fra én, reduserte sine utslipp av klimagasser i fjor. Nedgangen skyldes mild vinter samtidig som trenden med mindre bruk av fossile brensler i topplasten fortsetter.

Virksomhetene som er omfattet av EUs system for klimakvoter, må hvert år rapportere sine klimagassutslipp til Miljødirektoratet innen utgangen 31. mars.

Rapportene er verifisert av en uavhengig tredjepart, men blir også godkjent av Miljødirektoratet.

Hensikten med EUs kvotesystem er å redusere utslippene av klimagasser.

Systemet setter et felles europeisk tak på antall tonn klimagasser bedriftene samlet kan slippe ut.

Årlig reduseres kvotemengden med 1,74 prosent. Det europeiske kvotetaket vil i 2020 være 21 prosent lavere enn utslippene i 2005.

Mer om klimagassutslipp på Miljødirektoratrets hjemmeside