Hallvard Ekker, fagansvarlig tekniske anlegg hos ROM Eiendom.

– Her deler vi gode og dårlige erfaringer

ITB Brukerforum i Oslo:

0

-For meg er det viktig å være med i faglige nettverk, nettopp slik som ITB Brukerforum er. Spesielt at vi har mye fokus på koblingen mellom prosjekterings- og byggeperioden og fremtidig drift, sier Ekker.

-Det er viktig at prosjektet ikke er fristilt fra drift.

-Man kan lett gjøre valg under prosjekteringen og byggingen som fører til at driften blir dyr i mange år fremover. Tenker man unødvendige kostnader i et 25 års perspektiv, kan det bli det mye penger.

Med denne vinklingen synes Hallvard Ekker at ITB Brukerforum er et godt faglig møtested.

-Er det gode diskusjoner? Åpenhet og ærlighet hos deltakerne?

-Ja så absolutt. Det er stor åpenhet, ingen er redd for å dele både de gode og de dårlige erfaringene de har hatt ved ulike prosjekter. Det er jo dette som gjør det interessant å være med på, å lytte til andres åpenhet og dele erfaringer.

-Jeg er med i noen andre fora også hvor det er nettverk, for eksempel innenfor næringseiendom. Men i ITB Brukerforum går vi rett på sak og har rent faglige og nyttige diskusjoner.

Han forteller at det også er interessant å komme i kontakt med andre fagfolk i byggebransjen, personer man ellers ikke ville møtt. Både rene leverandører og andre aktuelle samarbeidspartnere

-Hva er forventningene til ITB Brukerforum fremover?

-At vi har fokus på standarder og arbeidsmetodikk, og deler erfaringer. Da vil vi få mye ut av disse møtene, avslutter Ekker.

Interessert i å delta på ITB-Brukerforum? Ta kontakt med rådgiver Arne Eggen i Integra. arne.eggen@norskteknologi.no
Tlf: 23 08 77 03 – Mobil: 90 05 45 16

Les også artikkelen “Dette er ITB Brukerforum” her på ITBaktuelt.

Les også artikkelen “Stort engasjement og gode diskusjoner på ITB Brukerforum” her på ITBaktuelt.