Jan Vilhelm Bakke, Overlege – Arbeidstilsynet, førsteamanuensis i miljømedisin, NTNU, Institutt for energi og prosessteknikk.

Oppvarming, varme-kilder og inneklima

Faglig dybde:

0

Dette skriver Jan Vilhelm Bakke, Overlege – Arbeidstilsynet, førsteamanuensis i miljømedisin, NTNU, Institutt for energi og prosessteknikk i en fagartikkel på VVSforum.no, i en lang og grundig artikkel.

Godt og kunnskapsbasert valg av varmeløsninger kan både redusere energibruk og fremme helse samtidig.

Selv om det åpenbart er store samfunnsmessige tap og potensielle gevinster er det vanskelig å gi gode økonomiske estimater på grunn av mangel på kvantitative data. Det er stort behov for mer kunnskap. Det er spesielt uheldig at vi ikke har den mest elementære oversikt over viktige forhold i den norske bygningsmassen.

Likevel er det lett å peke på områder hvor det er synergier å hente for helse sett i sammenheng med energitiltak og forurensning i inne- og uteluft (WHO 2011).

• Både ute- og inneluft kan bedres sammen med både helse- og energigevinster ved utskifting av gamle vedovner og spesielt i områder som er belastet med store inversjonsproblemer og forurensing av uteluft i vintersesongen.

• Enkle lavkostnadstiltak ved å skifte ut elektriske konveksjonsovner i de fleste norske hjem med lukkede lavtemperatur ovner kan antagelig både gi helse og energigevinst. Dette bør likevel dokumenteres bedre. Det kan gjøres i enkle laboratoriestudier og undersøkelser som gir bedre oversikt over situasjonen i bygningsmassen, konkluderer Jan Vilhelm Bakke i sin fagartikkel på VVSforum.no.