Det nye anlegget skal forsiktig innpasses i Frognerparken, sør for Frogner stadion. Ill.:Spor Arkitekter i samarbeid med Arcasa/Bymiljøetaten.

Ishall skal bygges som plusshus

Frognerparken:

0

Bymiljøetaten i Oslo gjennomførte høsten 2014 en prekvalifisering av entreprenører med frist for søknad 17.12.2014. Fem utvalgte entreprenører ble bedt om å etablere tverrfaglige team og levere tilbud.

I følge Bymiljøetaten var alle tilbudene godt gjennomarbeidet, men nå er det klart at Veidekke har stukket av med seieren. Prosjekterings- og samspillfase med vinnerteam planlegges fram til høsten 2015. Anlegget skal stå ferdig i 2017.

Det nye anlegget skal forsiktig innpasses i Frognerparken, sør for Frogner stadion. Hallene planlegges nedsenket i terrenget, med en takflate som integreres i parkanlegget og om mulig gir plass til både rekreasjonsareal/tribuneanlegg, grønne arealer og solceller.

Anlegget skal inneholde en isbane for bla isdans, kunstløp, short-track-is- og kjelkehockey, en flerbrukshall som skal gi et bidrag til aktivitetstilbudet i bydelen, samt kafé.

Det skal etableres en felles energiløsning for hele sports- og aktivitetssenteret, inkludert Frogner stadion, Frognerbadet og de nye is- og flerbrukshallene. Totalt energibehov etter utbygging, for hele Frognerparkens idrettsanlegg, skal bli minimum 30 prosent lavere enn dagens anlegg.

-Her skal alle steiner snus for å lage anlegget så energieffektivt som mulig. Mulighetene for lokal energiproduksjon skal utforskes og det skal etableres et  lokalt energisystem som ser varme- og kjølebehov i sammenheng, sa Birgit Rusten, programleder i FutureBuilt i desember da utvalgte entreprenører ble bedt om å etablere tverrfaglige team og levere tilbud.

De viktigste klimatiltakene er gjenbruk av overskuddsvarme fra ismaskinanleggene til  Frognerbadet, sentral plassering nær kollektivtransport og tilrettelegging for sykler, plusshus for ny bygningsmasse, 30 prosent redusert energiforbruk for hele Frognerparkens idrettsanlegg, sambruk av lokaler og klimavennlig materialbruk.

Kilde: Futurebuilt