Knut Løe er ansvarlig prosjektleder for utarbeidelse av en standard for tekniske installasjoner, NS 6450:2015.

Standarden som skal gjøre alt ”Riktig med en gang”

NS 6450 snart klar:

0

Knut Løe er ansvarlig prosjektleder for utarbeidelse av en standard for tekniske installasjoner, NS 6450:2015. Utreder og innleid prosjektleder har vært Arne Eggen fra Integra. Nå har forslaget vært ute på offentlig høring, og mange ulike faggrupper har gitt innspill innen høringsfristen, som var 17. april i år.

Knut Løe forteller til ITBaktuelt at nå er jobben i gang med å behandle de kommentarer og forslag som kom inn.

– De fleste kommentarene er positive og godt faglig fundert. Komiteens leder Tor I. Hoel hos Advensia vil sammen med resten av komiteen samle materialet til en oversiktlig helhet, sier Løe.

Når dette er gjort, og aktuelle kommentarer er implementert i forslaget, har vi forhåpentligvis konsensus om innholdet i NS 6450, som da blir den endelige standarden. Deretter skal teksten igjennom en språkvask innen den blir publisert.

-Vi håper å ha standarden klar til 1. juni, alternativt 1. juli, sier han.

Han er klar over at mange venter på at standarden skal komme, og at det i arbeidet med å få den på plass har skapt mye engasjement i mange miljøer.

-Som representant for Standard Norge er jeg svært fornøyd med at brede fagmiljøer har engasjert seg. Det gir NS 6450 stor legalitet når den skal tas i bruk, sier han.

-Er det noe som peker seg tydelig ut i de kommentarene og forslagene som er kommet inn?

-Hvis jeg kan nevne en enkeltsak så er det det opprinnelige forslaget om tidspunktet for prøvedriften. Det forslaget går ut på at prøvedrift skal starte etter overtagelse. Dette er det mange synspunkter på. Blant annet at når byggherren har overtatt  så kan det være vanskelig å engasjere entreprenør som da egentlig er ferdig med jobben. Det er mulig vi ender opp med en mer fleksibel løsning her, hvor det er opp til partene å avtale når prøvedrift av tekniske installasjoner skal starte, sier Knut Løe.

Han har forståelse for at noen ønsker endring i det opprinnelige forslaget.