Prosjekt Nytt Østfoldsykehus (PNØ), som hadde store BIM ambisjoner.

ÅpenBIM-plattform for nettbrett

Rendra:

0

Rendra, sin web-baserte åpenBIM plattform gjør det mulig å ta BIM-modellene ut på byggeplassen. Rendra gjør BIM og tegninger tilgjengelig for brukerne på nettbrett, PC og smarttelefoner gjennom streaming teknologi, skriver fremtidensbygg.no.

– Vi startet i 2012 som en gruppe studenter ved NTNUs entreprenørskole, sammen med noen av personene som stod bak et selskap som utviklet 3D-teknologi for olje og gassektoren så tidlig som på 90-tallet, sier medgründer Sigve Pettersen i Rendra.

– Dette selskapet hadde erfaring med integrert operasjoner i olje og gassektoren og vi ønsket å se på anvendelse av lignende løsninger i andre bransjer. Etter et møte i regi av buildingSmart Norge lærte vi mye om bygningsinformasjonsmodeller (BIM) på åpne formater (IFC), sier Pettersen.

– Her hørte vi at store aktører som Statsbygg etterspurte muligheter for å få BIM ut på byggeplass. Vi valgte derfor å bruke teknologien til å lage en løsning for byggebransjen, sier Pettersen.

Både Sykehuset i Vestfold og Helsebygg Midt-Norge ble selskapets første betalende pilotsamarbeidspartnere i 2012.

– I februar 2012 var Prosjekt Nytt Østfoldsykehus (PNØ), som hadde store BIM ambisjoner, kommet godt i gang. De hadde gjennomført en dialogkonferanse hvor de hadde diskutert behovet for å få BIM ut på tynnklienter. Bygningsinformasjonsfilene var på flere gigabyte og de så ingen eksisterende løsninger som kunne gjøre det mulig å få disse modellene ut på byggeplassen, sier Pettersen, til fremtidensbygg.no

Les hele artikkelen Rendra lanserer åpenBIM plattform for nettbrett på fremtidensbygg.no