London Evening Standard har beskrevet Mark Watts som “the intellectual force behind Ken Livingstone’s drive to make London a leading light of the battle against global warming.” Hør ham i Drammen 3. juni. Foto: Jasper Carlberg.

Klimaguru til FutureBuilt i Drammen

Mark Watts:

0

Storbyene spiller en avgjørende rolle for å løse klimakrisen. I påvente av internasjonale avtaler er de store byene godt i gang med å iverksette tiltak mot vår tids største utfordring.

– Klimautfordringen krever rask handling sier Watts, til Futurebuilt.no. Han mener at det er to viktige grunner til at byene spiller en sentral rolle i klimakampen.

– Byens ledere kan raskere iverksette klimatiltak, og de har vist en langt større vilje til å samarbeide og dele erfaringer med hverandre, sier Watts, som tidligere var rådgiver for Londons ordfører og som er beskrevet som “the intellectual force behind Ken Livingstone’s drive to make London a leading light of the battle against global warming.”

Stian Berger Røsland, byrådsleder i Oslo: Hvorfor kan deltagerne på årets FutureBuilt-konferanse glede seg til å høre foredraget til Mark Watts?

  Fordi Mark Watts har helt unik erfaring og innsikt i hvordan byene kan ta et større ansvar i klimajobben som må gjøres. Med spennende erfaringer fra å ha ledet arbeidet med Climate Change Action Plan for London og som direktør i Arup har han jobbet med samme problem, men fra flere innfallsvinkler.

– Ved å være med i C40 får vi en unik mulighet til å dele våre gode erfaringer, samt diskutere og lære av andre. C40-byene rapporterer på egne utslipp og tiltak for å redusere disse, noe som bidrar til at byene kan jobbe systematisk og sammenligne sine mål og resultater med hverandre. Det er også veldig motiverende å få positive tilbakemeldinger på det arbeidet vi gjør i Oslo fra de andre byene i nettverket.

Årets tema på FutureBuilt2015 i Drammen 3. og 4. juni er Klimavennlig arkitektur og byutvikling.

Les mer: “Byene brøyter løype” på FutureBuilt.no