– At vi ikke mestrer verktøyene er jo mildt sagt en sannhet med modifikasjoner. Vi har holdt på med BIM i tredve år, MEN vi sitter fortsatt og tegner på våre DAK-er, sier Egil Skaveng i en arkivartikkel.

– Hvor er arkitektene med BIM-kompetanse?

Prosjekteringsledere:

0

Spørmålet stilles av Egil Skavang, administrerende direktør i Arkitektbedriftene i et intervju på buildingsmart.no, med tittelen “Hvorfor vegrer arkitektene seg rollen som prosjekteringsledere?”. Artikkelen ble publisert første gang på Buildingsmart.no første gang i oktoiber 2013, og er igjen trukket frem.

Intervjuet med Skaveng innledes med at ingen disipliner er mer skikket til å ta et overordnet ansvar for at det enkelte byggeprosjekt går på skinner, enn arkitektene. Allikevel blir faget stadig mer usynlig og har langt på vei mistet sin tradisjonelle rolle som øverste «prosjekteringsansvarlig.» Vi har snakket med administrerende direktør Egil Skavang i Arkitektebedriftene om evner, vilje, dårlige prosessmodeller og lønna for strevet.

Bare arkitektene – i kraft av sin i utdanning – er grunnleggende utrustet til å samle alle fags innspill til stadig mer avanserte – og omfattende – digitale modeller og skape bygg som setter mennesket og byggets funksjon i sentrum. Hvis prosjektlederrollen for godt overtas av andre fag, vil det ganske sikkert få konsekvenser for trivsel og funksjonalitet i fremtidens bygg, byer og ikke minst samfunn, sier Skaveng.

Han fortsetter: Etterhvert som stadig fler tar i bruk åpenBIM som det retningsgivende og grunnleggende verktøyet for alle trinn og aspekter i en gitt byggeprosess, får den som leder og koordinerer arbeidet med den digitale modellen stadig større innflytelse på de prioriteringer og fokus som tas i de respektive prosjektene. I mange byggeprosesser har prosjekteringslederen og  BIM-koordinatoren to ulike roller. Det er imidlertid en tydelig tendens til at BIM-kompetansen blir integrert i eksisterende roller, og dermed ikke lenger utgjør et eget nisjefag. Fortsetter utviklingen vil det forventes at prosjekteringslederen selv skal håndtere de mange BIM-verktøyene for å danne seg overblikk over status og stille krav til de prosjekterende. Dermed mister arkitektene innflytelse i den tradisjonelle rollen som prosjekteringsledere og er langt på vei i ferd med å bli spilt ut over sidelinjen av andre fag. Fag som for lengst har tatt gode grep og langt på vei mestrer framtidens verktøy.

Hvorfor ser ikke arkitektene som yrkesgruppe ut til å være interesserte i å skaffe seg tilstrekkelig BIM-kompetanse, slik at de blir i stand til å gjenerobre posisjonen som den ubestridte, øverste koordinator på tvers av de mange fag og faser i byggeprosessen?

– At vi ikke mesterer verktøyene er jo mildt sagt en sannhet med modifikasjoner. Vi har holdt på med BIM i tredve år, MEN vi sitter fortsatt og tegner på våre DAK’er og har ikke i stor nok grad vært flinke nok til å utnytte og se potensialet som ligger i den sammensatte digitale modellen. Noen må ha ansvaret for å eie, forvalte og drive utviklingen av BIM’en framover. Kall det gjerne en BIM-koordinator, men oppgaven faller stadig oftere sammen med prosjekteringsleder-rollen.

Les hele artikkelen på buldingsmart.no