nSlik blir tvidelse av Framsenteret i Tromsø. Illustrasjon: Framsenteret.

Skal bli passivhus

Framsenteret:

0

Dette betyr en stor utvidelse, både i antall kvadratmeter, men ikke minst når det gjelder forskningsvirksomheten ved senteret.

Framsenteret består av 21 institusjoner som driver med tverrfaglig forskning, rådgivning, forvaltning og formidling innen naturvitenskap, samfunnsvitenskap og teknologi. Blant institusjonene som holder til i senteret, er Norsk Polarinstitutt, Havforskningsinstituttet og Bioforsk.

Flere institusjoner blir med utvidelsen samlokalisert. Dagens bygg er på 14.800 m² og ble tatt i bruk i 1998. Det nye bygget skal plasseres parallelt med eksisterende bygg, på sørsiden.

Statsbygg utarbeidet i 2012, på oppdrag fra Klima- og miljødepartementet, forprosjekt for utvidelse av Framsenteret.

Byggetrinn 2 ved Framsenteret kommer til å koste en halv milliard kroner. I revidert nasjonalbudsjett har regjeringa satt av 25 millioner som en startbevilgning. Dette betyr at arbeidet med planleggingen av bygget kan komme i gang, og det innebærer også at resten av pengene blir bevilget etter hvert.