Havene stiger, stormflod blir stadig vanligere, befolkningen øker og boligprisene i storbyer stiger til himmels. Løsningen kan være flytende bydeler på betongkonstruksjoner i forlengelse fra land.

– Bygg flytende boliger!

ØKAW Arkitektkontor:

0

ØKAW AS Arkitekter deltar i et stort internasjonalt arbeid i regi av fib med tittelen «Concrete structures in marine environment». fib (International Federation for Structural Concrete) er en global non-profit organisasjon som arbeider for å videreutvikle teknikk, lønnsomhet, estetikk og miljøegenskaper for betongkonstruksjoner. Dette prosjektet er ledet av Dr Techn Olav Olsen AS som er et helnorsk selskap som i sin tid var med å utvikle de første norske flytende oljeinstallasjonene i Nordsjøen.

Selskapet er i dag involvert i en rekke prosjekter rundt om i verden som involverer flytende konstruksjoner. Ved å overføre den kunnskapen de har bygget opp i offshoremarkedene, ønsker selskapet å bidra til framtidsrettet og klimatilpasset byutvikling.
 

Bakgrunnen for forslaget er at arkitektkontoret påpeker det faktum at klimaendringene øker risikoen for flom og oversvømmelser. Havnivået kan stige opp mot én meter i ulike regioner fram mot år 2100. På samme tidspunkt anslår FN at verden vil være befolket av over 10 milliarder mennesker.

“Vi tror behovet for å trekke ut i vannet er en trend som vil bli stadig sterkere med årene. Flytende konstruksjoner i forlengelse fra land gir storbyene nye muligheter” skriver arkitektkontoret i en brosjyre som nettopp er utgitt av Byggutengrenser.