Nawras Skhmot: På jakt etter flere bedrifter som vil være med i en testperiode for prosjektplanlegging verktøy.

– Vil revolusjonere prosjektplanlegging i bygg- og anleggsbransjen

”My Work Plan”:

0

-Produktiviteten i byggebransjen har gått ned med 0,6 prosent årlig siden 1964, dette utgjør en nedgang på mer enn 30 prosent i løpet av 50 år. Produktiviteten i alle andre bransjer har derimot økt med 2 prosent årlig over samme perioden, sier han.

-Det har vært mye debatt om årsaken til denne nedgangen, og flere årsaker er blitt påpekt, bla. økt krav fra myndigheter f.eks. TEK 10, økt krav til HMS, mer komplisert bygg osv.

-Men en viktig årsak, som de fleste er enige om, er at det er dårlig eller utilstrekkelig planlegging i byggebransjen, fastslår 26-åringen fra Bryne.

Ifølge Norges Forskningsråd, som Nawras trekker frem, er det potensial for 20 prosent kostnadsreduksjon med bedre planlegging i byggebransjen. En annen studie fra norske byggeplasser viser at 40 prosent av tiden brukt på byggeplassene, er tapt tid som kan deles i uproduktiv og motproduktiv tid. Dette omfatter bla. venting, unødvendig transport og omarbeid. Den grunnleggende årsaken til dette er dårlig planlegging.

Han er levende opptatt av byggebransjen, og spesielt hvordan den skal effektiviseres.

– Ideen min fjerner sløsing og unødvendig tidsbruk, sier han.

-Byggebransjen er den eneste industrien der produktiviteten har gått ned. Bransjen lever ikke i 2015, og mangler teknologien som kan hjelpe til med å gjøre planlegging enklere, det har jeg lyst å gjøre noe med, sier Nawras Skhmot.

Nawras er utdannet sivilingeniør med master i bygg- og miljøteknikk fra NTNU i Trondheim.

– Jeg tok ett og et halvt år av graden min på University of California, Berkeley. En professor jeg hadde der, Glenn Ballard, har utviklet en planleggingsmetodikk innen Lean Construction som kalles «The Last Planner System». Det er via den metoden jeg har hentet inspirasjon til min egen idé, sier Skhmot.

I april fikk han ett minutt på seg til å lansere ideen sin, på gründermessa «StartUp Weekend» i Stavanger.

– Jeg var én av 25 personer som lanserte en idé på gründermessa. Alle gir sin stemme til de beste ideene, og ni stykker gikk videre derfra til å utvikle ideen til et produkt, og å sette sammen et team blant de andre deltakerne, forteller han.

Sammen med teamet jobbet han hele helgen og utviklet en prototype. Den fikk de fem minutter til å presentere foran en jury.

– Jeg vant førsteplassen, og har allerede fått en kunde og flere testere. Førsteplassen fikk jeg fordi ideen er innovativ og har et stort markedspotensial, sier han stolt.

Ideen som nå skal bli til bedrift heter «My Work Plan», og er en web- og mobilbasert applikasjon som i følge Nawras vil revolusjonere planlegging i bygg- og anleggsbransjen.

«My work plan» blir tilgjengelig på pc, mobil og nettbrett slik at de som planlegger et byggeprosjekt skal kunne kommunisere med dem som arbeider på byggeplassen. På denne måten vil Nawras’ system redusere tid som sløses bort på venting, retting av egne og andres feil.

– Applikasjonen inneholder en rekke funksjoner som skal forbedre planlegging, og som kan kobles opp mot logistikk og HMS. Den vil blant annet inneholde noe som kalles «Real time planner». Den kan forutse hendelser i god tid før det skjer. For eksempel kan appen kobles opp mot langtidsvarselet slik at du får en pekepinn på hvilket vær som ventes. Hvis en vegg skal males ute, kan det ikke gjøres i regn. Appen vil gi beskjed om dette, og gjør det enklere å fremskynde eller forskyve arbeid, forklarer han.

– På denne måten får alle som er involvert i prosjektet til enhver tid vite hva som foregår, og det blir lettere å fastslå når et arbeid kan forventes å stå klart, sier han.

– Jeg har hatt mange møter med investorer som har vist interesse, samtidig så er det allerede flere bedrifter som vil teste ideen, blant annet Statsbygg, så jeg har troen på at dette blir en suksess, sier Nawras Skhmot.

 

My Work Plan:

My Work Plan er et involverende, smart og sanntid (real time) prosjektplanleggingsverktøy som vil endre måten man planlegger prosjekter på. Verktøyet er bygget på prinsippene innen et metodikk i Lean Construction, kjent som The Last Planner System.

The Last Planner er en involverende planleggingsmetodikk bygget på det grunnleggende innen Lean: eliminere sløsing, skape verdi for kunden, og kontinuerlig forbedring. Metodikken deler prosjektplanen i forskjellig plannivåer, med kort og langsiktig plannivåer, økt detaljeringsnivå og fokus på å fjerne hindringene. Studier fra prosjekter som har anvendt denne metodikken viser 30 prosent forbedring på byggetid, 65 prosent færre ulykker og opptil 70 prosent mindre sykefravær.

My Works Plan inneholder flere funksjoner som samler all prosjektplanlegging på ett sted. Dette inkluderer prosjektplanlegging basert på The Last Planner System, HMS og logistikk. Den vil også koble planleggingen i både prosjektering og produksjonsfasen. Det er også flere funksjoner for prosjektoppfølging, slik at man får et sanntid bilde av hvor mye som er utført i forhold til det som var planlagt (PPC: Percentage of Promises Completed on time), og hva er den estimerte sluttdatoen som følge av enhver endring. My Work Plan vil være tilgjengelig på web, mobil og nettbrett.