Fra konferansen i 2014. Foto: Knut Werner Lindeberg Alsén.

Nå skal trearkitektur diskureres grundigere

Tverrfaglig treff:

0

Onsdag 10. juni 2015 er det den 3. nasjonale konferansen for trearkitektur, i Oslo.

Konferansen er møteplassen for alle som er opptatt av innovativ trearkitektur. Den er tverrfaglig og skal synliggjøre trendene innen trearkitektur og inspirere ulike aktører i verdikjeden fra skogen til bygg til å bidra i videreutviklingen av grensesprengende norsk trearkitektur.

Hovedtema for konferansen er store utbygginger og boligblokker med tre. Klikk her for detaljert program 

Treprisen 2015 blir delt ut under konferansen, en norsk arkitekturpris som deles ut for fremragende arkitektur med bruk av tre som materiale.

Konferansen retter seg mot arkitekter, rådgivere, byggherrer, eiendomsutviklere og sentrale aktører i skognæringen og treforedlingsindustrien. Myndigheter og FoU-miljøer er svært viktige målgrupper, samt ungdom i utdanningsfasen.
Les mer om konferansen

Her er en invitasjon som PDF-dokument

Bildet under: Her hos MESH skal trearktekt diskurees i tverrfaglig forum.