– Tidenes største bransjetreff

FDV på Color Magic:

0

I et nyhetsbrev skriver Norsk kommunalteknisk Forening (NK) at  målet med konferansen på Color Line til Kiel 2. til 4. juni er bransjeutvikling og felles løft innen forvaltning, drift og vedlikehold, og det unike samarbeidet mellom privat og offentlig sektor blir det største bransjetreffet noen sinne innen sektoren. Dette kalles tidenes største bransjetreff.

Årets tittel på konferansen er « Privat og offentlig sektor sammen om bransjeutvikling og felles løft”

Antall påmeldte er nå oppe i 518, og det er noen få lugarer igjen, men da må du være snar, for påmeldingen stenger snart, skriver NKF.

Konferansen og messe er lagt til Color Lines skip til Kiel og arrangeres av Norsk Forening for Service og Renhold (NFSR), NHO Service, Norsk Kommunalteknisk Forening NKF og Renholdprodukters Leverandørforening (RELE).

Temaer som kommer opp er utviklingen i bransjen og markeder, teknologisk endring, multiservice og eiendomsdrift.

En tverrfaglig komite står samlet bak et faglig innhold som det er vel verdt å glede seg til, og her følger noen utvalgte tema:

Seminarprogrammet er som følger:

Bestillerkompetanse
v/Petter Furulund, Adm. Dir. NHO Service

Hvordan skape Norges beste FM-organisasjon
v/Trond Smogeli, Sykehuset Østfold

Eiendomsforvaltning og effektiviseringsprosessen
v/Margrethe Foss, Multiconsult AS

Avanserte bygg – finest på papiret?
Hvordan utnytte teknologi som i praksis gir god økonomi og fornøyde brukere gjennom livsløpet?
v/Sverre B. Holøs, seniorforsker, SINTEF Byggforsk

Overgang fra overtakelse til daglig drift
Oppfølging av garanti/reklamasjon, og den første driftsfasen
v/Runar Berget, seksjonsleder, Undervisningsbygg Oslo KF

Implementering og bruk av toppsystem for SD anlegg
v/Lars Martin Asmyhr, serviceingeniør, Undervisningsbygg Oslo KF

På nettsiden til NKF ligger også deltagerliste. https://www.linkevent.no/Events/AttendeeList.aspx?id=5280a5a4-6f1a-437a-8425-363ef0e6c954

Mer detaljert informasjon hos Norsk Kommunalteknisk Forening
 

Styringsgruppa på bildet under. Fra venstre: Elisabeth Leikanger (NKF), Hanne Rud (NFSR), Hans Petter Grette (RELE), og sittende bak Anne Jensen (NHO Service)Foto: Baard Fiksdal

[bildec]2015/21/y0d329lvq[/bildec]