Ny styreleder, Steinar Holm takker tidligere styreleder Harald Skulstad for innsatsen.

GKs Steinar Holm ny styreleder i VKE

Rollebytte:

0

På VKE årsmøte på Scandic Hotell Fornebu ble valgkomiteens innstilling enstemmig valgt inn. Med ny styreleder og to nye styremedlemmer skjer det et naturlig generasjonsskifte i VKE styret.

Ny styreleder er Steinar Holm fra GK AS, som har fungert som nestleder siden 2013. Valgt som ny nestleder ble Sturla Ingebrigtsen fra Systemair  AS. Sturla har tidligere fungert som regional kontakt i region Midt-Norge for VKE, men har nå flyttet til Østlandet.  Ny mann inn i styret fra Vestlandet er Pål Haukeland fra Utstyr og Kjøleservice i Bergen.

Tidligere vara representant, Nils Bjarne Drægni fra Sogn Kjøleservice har tidligere fungert som vara medlem, men har nå fått en plass i styret.  Inn som ny vara går John Akre-Aas fra Moderne Kjøling AS inn.

Ut av styret går styreleder Harald Skulstad, fra Kulde & Elektro, Tore Holthe, Trox Auranor AS og Tor Brekke, Utstyr og Kjøleservice AS. VKE administrasjonen takker i en pressemelding alle tre for vel utført styrearbeid og godt samarbeid gjennom årene.

Bildet under: VKE styret 2015 – bak fra v. Steinar Holm, Nils Bjarne Drægni, Knut Skogstad, Pål Haukeland, Jens Petter Burud, Henning Friis, John Akre-Aas (vara), Kjetil Thuv (vara) og Sturla Ingebrigtsen.

Navn                            Verv                            Bedrift              

Steinar Holm                   Styreleder                    GK AS                                       (opprykk)

Sturla Ingebrigtsen         Nestleder                      Systemair AS                             (ny)

Pål Haukeland                Styremedlem                 Utstyr & Kjøleservice AS            (ny)

Knut Skogstad               Styremedlem                 Flexit AS                                   (gjenvalg)

Nils Bjarne Drægni         Styremedlem                 Sogn Kjøleservice AS                 (opprykk)

Jens Petter Burud           Styremedlem                 Caverion AS                              Ikke på valg

Henning Friis                 Styremedlem                 Luftkvalitet AS                          Ikke på valg

John Akre Aas                Varamedlem                 Moderne Kjøling AS                   2 år (ny)

Kjetil Thuv                     Varamedlem                 Caverion AS                              Ikke på valg