Kjetil Hulbach: - Vi merker stor pågang av løsninger som tillater energistyring, hvor ladestasjonene integreres i systemet for byggautomasjon.

– Styr elbillading med byggautomasjonssystemer

Smartere nivå:

0

-Smarte ladeløsninger sørger ikke bare for lading av elbiler, men åpner for lastdeling og gir bedre kontroll og administrasjon av brukertilgang og ladeutgifter.

Han viser til et elbilmarked i rivende utvikling og at dette krever nytenkning i elbransjen. Etterspørselen etter ladeløsninger som kan integreres i byggautomasjon og smartgrid øker. Dette krever tverrfaglig kompetanseutveksling.

– Salget har økt i takt med kunnskapene både hos installatører og sluttbrukere her i Norge. Schneider Electric har inngått flere internasjonale avtaler med store billeverandører som BMW, Ford og Renault. Landet vårt er, takket være markedets positive utvikling, et av konsernets viktigste markeder, sier Hulbach.

Schneider Electric drar nytte av sin globale tilstedeværelse og ekspertise innen energihåndtering for å bringe elbillading på et nytt, smartere nivå, ikke minst med hensyn til smartgrid-integrering.

– Et interessant aspekt ved denne utviklingen er at det å levere smartere, integrerte løsninger, utfordrer og oppmuntrer fagekspertene i konsernet til økt samarbeid på tvers av fagenheter og land. Særlig krever det kompetanseutveksling med kunder, sier Hulbach.

I begynnelsen av mai lanserte Schneider Electric nye ladebokser for både eneboliger, borettslag og næringsbygg med et effektområde fra 3,7 kW opp til 22 kW, både med fast kabel med T1- og T2-støpsel samt med T2-kontakt.

– Vi merker stor pågang av løsninger som tillater energistyring, hvor ladestasjonene integreres i systemet for byggautomasjon. Fordelen ved en slik løsning er at driftssjefer får kontroll over energibruk og -bruksmønster ved ladestasjoner fra samme plattform som de jobber med ellers. Smarte, integrerte løsninger gir også mulighet for å bruke personlige adgangskort for elbilladingen og knytte kostnader til forbruk, sier Hulbach.

Ved å integrere ladeløsningene i byggets styresystem kan man i mange tilfeller slippe å oppgradere trafostasjonen til bygget. Dette er ofte en betydelig kostnad og dermed en viktig mulig kostnadsbesparelse for byggherren.

– Markedet etterspør også ladere med nøkkel, også for privatboliger. Derfor har vi skapt EVLink-Wall Box, veggbokser som kan leveres med lås med opptil 200 ulike nøkkelkombinasjoner eller én universal standardlås. For øvrig er lastdeling veldig etterspurt. For å utnytte tilgjengelig effekt til fulle, vil eksempelvis en Tesla kunne lade med 22 kW. Om det kommer en Tesla til, vil de dele på effekten og få 11 kW hver. Programvaren i vår ”Parking”-serie leveres med OCPP, som er definert som standard kommunikasjonsprotokoll for kommunikasjon med eventuelt et ”back office” for overvåking eller betalingsløsninger, sier Hulbach.

Borettslag etterspør spesielt elbilladere med mulighet for å lese av forbruk og som er låsbare. Dette kan løses med Acti 9 Smart link som gir både vaktmesteren og styret i borettslaget mer kontroll over forbruket og mulighet for å utstede fakturaer med grunnlag i nøyaktige energidata fra systemet. Fra en hvilken som helst mobil enhet eller en PC kan energibruken måles og overvåkes, og det er også mulig å montere en alarm som varsler om sikringen tripper.

– Borettslag er stort sett ikke utstyrt med toppsystemer for byggautomasjon. For slike kunder anbefaler vi enklere løsninger som er basert på PLS-er som Modicon 340. De har nettilkoblingsmuligheter og kan gi oversikt over energifrobruket ved laderne via nettleser, sier Kjetil Hulbach i Schneider Electric.

Kjetil Hulbach er en av foredragsholderne på Bellonas Byggforum 2. juni hvor smartere elbillading står på programmet.