-Vi har opplevd behovet, sett mulighetene og utviklet softwaren, sier Beate Størkson.

– Vedlikehold av bygg utføres ikke ved en kontorpult

Viscenario:

0

– Vedlikehold av bygg blir ikke utført ved en kontorpult. Derfor har Viscenario aldri vært en PC-programvare, men alltid et verktøy for nettbrett og smarttelefon med web-tilgang. Alt lagres i skyen, så det er ikke behov for IT-avdeling og serverinstallasjoner. Det eneste du trenger tilgang til nettbrett, smarttelefon eller en web-browser, sier Beate Størkson. Hun har utviklet Viscenario med åpenBIM-støtte, kombinert med FDV-dokumentasjon og oppgavehåndtering som ifølge henne selv er unik.

Hun forteller at ved å bruke Viscenario, sparer servicemedarbeiderne minimum én time hver dag på administrasjon.

-De tar med rett utstyr med en gang, fører timer på telefonen og oppdatert status som da er umiddelbart tilgjengelig for alle som skal ha den. Innrapportering av feil kan gjøres døgnet rundt.

-Dette gjør at servicemedarbeiderne blir mer effektive og kan håndtere flere kunder per dag. Dessuten “Live” statusrapporter for teamleder, leietaker og eier av bygget, fastslår hun.

Størkson sier at plattformen består av en kraftig dokumenthåndteringsløsning, et brukervennlig grensesnitt på mobil og nettbrett og en god viewer for 3D-modeller, det vil si BIM.

Beate Størkson og hennes medarbeidere som har ti år bak seg i bygge- og anleggsbransjen, paret med sterk IT-kunnskap og innovative hoder, resultert i Viscenario.

-Vi har opplevd behovet, sett mulighetene og utviklet softwaren, sier hun.

-Vi vet hvordan bygningene fungerer, og har perfeksjonert funksjoner som sparer mest tid og effektiviserer beslutningstakingen. Det er mange andre ting vi kunne ha gjort, men Viscenario er ikke en ”nice to have“ app. Men en app for å effektivisere driften av bygg. Vi har vært mye sammen med driftsingeniører for å forstå hvordan de jobber.

-Vi vet at det tar tid å fikse en pumpe. Viscenario reduserer tiden brukt på kjøring, ta med rett utstyr og ikke minst rapporteringen i etterkant med hensyn til antall medgåtte timer, tog til slutt tilbakemeldinger på at saken er utført til teamleder og kunden.

Størksen mener at Viscenario er det første prosjekthotellet som støtter samarbeid med åpenBIM i senter for dokumentasjon og oppgaver. Modellen lastes inn i prosjektrommet  dokumenter, oppgaver knyttes til bygget, etasjen eller rommet. Modellen brukes til å navigere i informasjon og dokumentasjon på iPaden. Prosjekthotellet gir prosjektet felles lagring av dokumenter, oppgaver og sjekklister.

-Hvis du har fått en ny oppgave får du en push-melding om dette. Det er også enkelt å sende e-post til alle prosjektmedarbeiderne og få kontroll på oppgaver og dokumenter. Godkjente pdf-dokumenter er jo tilgjengelig på nettbrett. Oppgavene du får i prosjektet får du ut på smarttelefonen din. På denne måten har du fått et prosjekthotell som er velegnet for byggeplass og en mobil produksjonshverdag.

-Jeg vil også nevne at dokumenter du laster opp i Viscenario kan sendes til godkjenning før de blir lagt ut til alle, slik at du som prosjektleder har god dokumentkontroll. Det blir sendt e-post med bekreftelse om dokumenter blir avvist eller godkjent, sier hun.

På nettbrettet kan man markere på 2D-tegninger og i BIM-modellen for å enkelt spesifisere hvilket område i bygget det dreier seg om. Markeringene kan brukes direkte i oppgaver som prosjektmedarbeiderne skal utføre. Oppgavene blir delegert til aktuell prosjektmedarbeider, som får push-notifisering på sin telefon og eller e-post med varsel om ny oppgave.

Fra mobilen kan man rapportere inn uønskede hendelser på byggeplass, ta bilde av hva som har skjedd, signere og få rapporten ferdig utfylt i en PDF sendt til deg på epost. I tillegg får prosjektleder alle rapporter elektronisk i RUH-mappen i prosjekthotellet. Da tar det ikke mange sekunder for han når det skal rapportere. Disse kan eksporteres til Excel for å lage flotte grafer.

Hun forteller at Seltor har tatt i bruk Viscenarios BIM-baserte prosjektverktøy for god informasjonsflyt og kommunikasjon i prosjekter. Det er ca 40 prosjektmedarbeidere som nå deler dokumenter, tegninger, møtereferater og rapporter i byggeprosjektet. All dokumentasjon blir da gjort tilgjengelig både i web og på nettbrett.

-Dette gir en informasjonsdeling som er ekstra godt tilpasset et byggeprosjekt, hvor mobilitet er en forutsetning for bedre effektivitet og riktig kvalitet. Digitale sjekklister og avvikshåndtering effektiviserer og øker informasjonskvaliteten både i produksjon og på befaringer, ferdigstillelse og ved overlevering, sier hun.

Vicenarios modul for faste oppgaver og ad-hoc oppgaver skal benyttes for planlegging av produksjonen og oppfølging av HMS – og da særlig rapportering av RUH (rapport om uønskede hendelser).

-Seltor kan nå enkelt ta ut rapporter og lister for alle forhold som er registrerte. Push-notifiseringen skal sikre rask oppfølging av RUH-tiltak som gjelder sikkerhet, HMS mangler og lignende. Seltor har nå et prosjekthotell som er tilpasset hverdagen til en fremoverlent entreprenør som satser på en effektiv og sikker byggeplass.