I august 2013 åpnet GK sitt kjente miljøhus, da Ordfører i Oslo Fabian Stang klipper båndet og markerte åpningen. Nå har student Anders Løvhøiden Antonsen gjort ventilasjonstester i huset, i forbindelse med sin masteroppgave. Foto: Per Henriksen

Er direkte brukerstyring i cellekontorer fremtiden?

Aktive tilluftsventiler:

0

I samarbeid med GK og fagsjef Espen Aronsen har Anders Løvhøiden Antonsen foretatt fysiske målinger og en brukertest av ni utvalgte cellekontorer i Miljøhuset på Ryen. Bakgrunnen har vært å utvikle og teste en styringsapplikasjon for aktiv tilluftsventil, skriver VVSforum.no.

Problemstillingen har vært om det er det mulig å påvirke lokalt termisk klima, arbeidsplassen rett under ventilen, med aktive tilluftsventiler i cellekontorer. Er direkte brukerstyring praktisk gjennomførbart i hvert enkelt kontor ?

Ulike problemstillinger

Innledningen og problemstillingen i masteroppgaven har tatt utgangspunkt i forskningsprosjektet ForKlima. Formålet er å få svar på flere aktuelle problemstillinger rundt muligheter og begrensninger med direkte brukerstyring. Et viktig spørsmål som er sentralt i undersøkelsen er om brukerne av cellekontorene blir mer fornøyde når de selv kan påvirke sitt lokale klima i forhold til tradisjonelle løsninger, og finnes det gode nok produkter for å kunne tilby direkte brukerstyring på cellekontorene.

Brukt forskjellige metoder

Anders L. Antonsen har brukt flere forskjellige metoder for å finne svar på de ulike spørsmålene og problemstillingene. For å finne ut mer om brukerstyring i forhold til inneklima har studenten brukt mye tid på å lese seg opp .

– For å kunne hente ut data har jeg gjennomført dybdeintervjuer med testerne etter to uker med testing i ni kontorer. Det har blitt foretatt målinger av lufttemperatur og lufthastighet i tre av de deltagende kontorene, for å kartlegge fysisk påvirkning av styringen, forteller Antonsen (bildet under).  Artikkelen fortsetter nedenfor.

[bildec]2015/23/aum354onw[/bildec]

Han har også kontaktet flere firmaer i bransjen for å kartlegge hva som finnes av produkter.

Oppløftende resultater

Ut fra de resultatene som presenteres i masteroppgaven, er det mange positive elementer.  Blant annet viser de fysiske målingene ved direkte brukerstyring riktignok en endring i lufttemperatur på kontorene, men endringen er ikke mer enn 0,5-0,6 grader.

– Tilbakemeldingene fra brukerne tyder på at de blir mer fornøyd med å ha muligheten til å påvirke sitt lokale klima. Samtidig er det noen som ikke har så stort behov og derfor heller ikke har brukt den så mye, men ingen er negative til muligheten, forteller Antonsen.

–  Brukertesten og de fysiske målingene viser at man får til en endring og at flere også merker en endring i både lufthastighet og lufttemperatur.

Studenten har også kartlagt hvem som kan tilby individuell styring ned på romnivå.

– Foreløpig brukes romregulatorer eller styring fra SD-anlegg, men både TROX Auranor AS og Fläkt Woods AS sier at de har løsninger for smarttelefon på vei. Swegon mener også at deres system kan tilby muligheten for det, men at det ikke er vanlig praksis per i dag,

Anders Løvhøiden Antonsen skal forsvare sin masteroppgave den 17.juni.