Kjøleanlegg er vanlig i de veldig mange av landets nær 135 000 yrkesbygg.

EU-innskjerpelse for nær 135 000 yrkesbygg

HFK-gasser:

0

EU har nå innført en ny regulering som innskrenker bruken av sterke klimagasser i kjøleanlegg og varmepumper. Reguleringen berører mange av hydroflourkarbongassene (HFK) som er vanlige i større kjøleanlegg i dag. Det er viktig at eiere av slike anlegg også i Norge tar høyde for dette når de skal investere i nye anlegg, påpeker VKE i en artikkel på sin hjemmeside.

VKE skriver at dette er alvorlige utfordringer for kundene, men at kuldebransjen har løsningene.

Også Miljødirektoratet har publisert en fyldig artikkel om innskjerpet regulering av KFK-gass i kuldeanlegg. Direktoratet peker spesielt på at innskjerping av reglene vil berør større anlegg innen dagligvarehandel, næringsbygg og industri.

Forbudet mot bruk av gass med GWP (Global Warming Potential) over 2500 for service av kuldeanlegg fra 2020 vil trolig medføre en snarlig stopp i installasjon av nye anlegg med kuldemedier med høy GWP, ombygging av store deler av anleggsparken før 2020 og kondemnering av nesten alle slike anlegg innen 2030.

Fra 1.januar 2020 vil det bli forbudt å etterfylle med nytt R404A. R404A har en GWP på 3922, som er langt over forbudsgrensen på 2500. Dette er det vanligste kuldemediet på kjøl og frys i Norge i dag, og vil være en massiv utfordring for de mange hundre tusen eierne av kjøle- og fryseanlegg med R404A (eller kuldemediet R507A).

Den største gruppen er antakelig kantineeiere i yrkessbygg. Det er ca 135.000 yrkessbygg i Norge, og veldig mange av dem har en kantine med et lite kjøle- eller fryserom. Ved en lekkasje må disse nå belage seg på enda høyere priser for kuldemediet inntil forbudet trer i kraft, deretter på ombygging eller kondemnering, dersom de ikke får tilgang på brukt kuldemedium.

I perioden fra 1. januar 2020 til 1. januar 2030 vil det være lov å etterfylle med brukt R404A, en vare som i dag ikke er å få kjøpt.

VKE har siden i fjor høst avholdt regionale møter for å informere sine medlemmer og andre interesserte om den dramatiske nedfasingen av HFK som nå vil ramme kundene våre. I første omgang rammes de mest brukte kuldemediene på kjøl og frys, men i perioden frem mot 1. januar 2025 er det slutt for  klimakuldemediet R134a og varmepumpemediet R410A.

Bakgrunnen for den reviderte F-gassforordningen er at HFK bidrar til global oppvarming. Global oppvarming er en trussel for livet over hele jordkloden, og VKE stiller seg bak tiltak som kan avverge denne faren.

Kulde- og varmepumpebransjen har teknologien til å levere miljøvennlige løsninger, og nå vil de gå sammen om å informere kundene om hvilke kuldemedier som kan vare i hele anleggets levetid.

Kulde- og varmepumpeanlegg med kuldemedier med ingen eller lav GWP vil også være den rimeligste investeringen, når en legger sammen prisen for innkjøpet og fremtidige drift- og vedlikeholdskostnader.