Nå skal det utarbeides byplanprinsipper som skal bli den statlige reguleringsplanen. Illustrasjon: Statsbygg

146 sider skal ende opp i en ferdig reguleringsplan

Rapporten om nytt regjeringskvartal:

0

Som en del av arbeidet med en statlig reguleringsplan, har Statsbygg gjennomført et parallelloppdrag. Seks arkitekt- og konsulentteam har levert forslag til hvordan Regjeringskvartalet kan utformes. En evalueringskomité bestående av ti fagpersoner, engasjert av Statsbygg, har evaluert forslagene. Komiteen har pekt på fordeler og ulemper som Statsbygg kan ta med videre i prosessen med den statlige reguleringsplanen. Nå er rapporten fra komiteen ferdigstilt.

– Dette markerer slutten på idéfasen i planarbeidet. Fra nå av skal ideer bearbeides og konkretiseres for å ende opp i en ferdig reguleringsplan, sier Ulltveit-Moe.

Statsbygg skal nå, sammen med Kommunal- og moderniseringsdepartementet, utarbeide et forslag til byplanprinsipper som skal legges til grunn for den statlige reguleringsplanen. Reguleringsplanforslaget vil bli sendt ut til offentlig høring våren 2016, og det forventes at den ferdigstilles og vedtas i løpet 2016.

– Statsbygg anser idéfasen og prosessen med parallelle oppdrag som svært vellykket. De utvalgte arkitekt- og konsulentteamene har gjort en kjempejobb og levert et grundig og godt materiale. Forslagene har vært utstilt, og vi har hatt et åpent møte. Vi har fått en offentlig debatt, og i tillegg til evalueringsrapporten har vi også fått innspill fra Oslo kommune, Riksantikvaren og Statens vegvesen. Det har gitt oss et solid grunnlag for det videre arbeidet, sier Jo Ulltveit-Moe.

Til Bygg.no sier Statsbyggs administrerende direktør at den offentlige debatten var viktig.

-Dette er statsadministrasjon, det som skjer her skal være en del av den norske åpenhetskulturen. Det er nå vi må ha engasjement, nå som valgene skal tas og vi skal forme prosessen. Derfor er det viktig med flest mulige innspill, sa Harald Nikolaisen da rapporten ble overlevert i går.

– Ingen av forslagene kan pekes ut til å være det eneste rette eller det beste, innledet evalueringskomiteens leder, professor Jens Kvorning. Han understreket derved parallelloppdragets mandat; det var ikke en konkurranse, men en åpen honorert ideutviklingsprosess, der ingen vinner skulle kåres.

Her kan du hente hele rapporten på 146 sider