HUS arkitekter AS i samarbeid med Reinertsen AS gjennomført oppføringen av Hønefoss videregående skole. Alle foto: Hus Arkitekter.

Slik BIM-es en skole

Hønefoss VGS:

0

HUS arkitekter AS, et av de ledende arkitektkontorene i Trondheim, har vært ArchiCAD-brukere i over 15 år. Nylig ble Hønefoss videregående skole ferdigstilt, et BIM-prosjekt der de andre fagene også prosjekterte i 3D.

Øyvind Hegvik, partner hos HUS arkitekter AS, hadde hovedansvaret for prosjektet. Han forteller at det er flere fordeler med å bruke BIM i prosjekteringen.

– Man kan prosjektere effektivt med færre feil og visualisere prosjekter på en god måte overfor oppdragsgiver i alle faser. I tillegg kommuniserer man godt med andre rådgiverdisipliner i prosjektet, og gjennom dette reduseres antall feil og ikke minst kostnader. Det er effektivt å ta ut produksjonsskjema, mengder m.m. til hjelp for entreprenører og leverandører.

Kontoret hadde tverrfaglige BIM-møter annenhver uke sammen med de andre involverte i store deler av detaljprosjekterings- og utførelsesfasen.

Både IFC, DWG og PDF har vært benyttet hyppig i prosjekteringsfasen.

– IFC og DWG brukes naturligvis mest som underlag for tegnearbeidet, mens PDF (som regel en utskrift fra ArchiCAD som vi skisser på for hånd og deretter scanner) blir svært mye brukt til utveksling av skisser og løsningsforslag, da det er mer effektivt og tidsbesparende, forteller Hegvik.

De brukte også Solibri Model Viewer i BIM-møtene, der byggherre også var til stede. Solibri ble også brukt i andre møter der det var ønske om å vise fram 3D-modellen til byggherre eller andre eksterne aktører i prosjektet.

HUS arkitekter AS brukte Teamwork versjon 15 gjennom hele dette prosjektet, da de har hatt dårlige erfaringer med å skifte versjon underveis i større prosjekter.

– Bortsett fra at fila etter hvert ble tung og treg å jobbe med i detaljfasen, har vi ingenting å utsette på tegneverktøyet i dette prosjektet. Ingen plagsomme bugs eller andre problemer som har voldt oss særlig bry. Generelt så har dette prosjektet vært en fryd å jobbe med på grunn av gode relasjoner i prosjekteringsgruppa, både på entreprenør- og byggherresiden, avslutter Hegvik.

Nye Hønefoss videregående skole er oppført på en flott tomt ved Osloveien i Hønefoss i Ringerike kommune. HUS arkitekter AS vant totalentreprisekonkurransen i samarbeid med Reinertsen AS i 2012. Skolen har erstattet den gamle yrkesfaglige skolen, og er dimensjonert for 795 elever og 160 ansatte. Den har egen deltidsklasse for voksenopplæring, og vil totalt huse ca. 1000 personer. Skolen er organisert rundt en tydelig nord-/syd-orientert innvendig gate med hovedinngang fra nord.

Et romslig trappeamfi fra gata knytter sammen tomtas terrengsprang. Fra hovedinngangen kommer man rett inn i skolens hjerte og har god oversikt over de ulike studieretningene, med verkstedfagene som fondmotiv i gatens sydlige ende. Verkstedfagene har sitt eget uteområde på tomtas sydlige del.

Tilknyttet gata er det tilrettelagt med fellesfunksjoner som auditorium, kantine og bibliotek. Utomhusanlegget er planlagt for mangfoldig bruk med hensyn til både aktiviteter og undervisning, med blant annet amfi, buldrevegg og en egen tursti i tomtas parkdrag mot øst.