I byen Luhače i Moravian i Tsjekkia er det bygget 12 boliger på toppen av et kjøpesenter. Foto: Lindab

Bygger boliger på toppen av kjøpesenter

Stålsatt:

0

Stadig flere av verdens befolkning bor i byer. Hvordan skal vi få plass til flere mennesker på det samme arealet som i dag?

Ifølge 2014-revisjon av FN-rapporten «World Urbanization Prospects» vil mengden folk som bor i urbane områder øke fra 54 prosent i dag til 66 prosent i 2050. Innen 2045 er verdens urbane befolkning ventet å overstige seks milliarder. Dette vil uten tvil skape nye utfordringer med hensyn til boliger, infrastruktur, offentlig transport, energi og på mange andre områder.

En del av løsningen er ofte å øke vertikal tetthet, eller med andre ord bygge høyere bygninger hvor flere mennesker og bedrifter får plass på samme område. På den måten trenger ikke byens totale areal å øke for å ta i mot den økte tilflytningen.

Nybygde høyhus og skyskrapere er vanligvis det man tenker på ved økt vertikal utnyttelse, men det finnes også andre måter å oppnå samme effekt uten å ødelegge eksisterende bygg eller oppta offentlig rom for å bygge nye og høyere bygg. Hvorfor ikke bygge på toppen av det vi allerede har?

«World Urbanization Prospects»-rapporten peker på at «bærekraftig urbanisering er nøkkelen til vellykket utvikling». En økende urbanisering er sagt å ha positiv miljømessig effekt på grunn av det faktum at det er billigere og mer miljøvennlig å tilby offentlige tjenester som strøm, vann og sanitære forhold til en urban populasjon enn sammenlignet med populasjonen i mindre sentrale strøk.

Ved å benytte stål i konstruksjonen av bygninger får du også flere bærekraftige fordeler. Stål er et av få materialer som er nesten hundre prosent resirkulerbart. Det betyr at mindre råstoff brukes og mindre karbondioksid slippes ut i atmosfæren. Stål tillater oss også å konstruere sterke løsninger som fortsatt har svært lav vekt. Det betyr at det kreves mindre innsats fra deg ved bygging, mindre transportkostnader til byggeplassen og mindre drivstoffbehov. Takket være stål kan vi også lage effektive isolasjons- og ventilasjonsløsninger. Det betyr at mindre energi går til spille. Stål er intet mindre enn et av de mest miljøvennlige byggematerialene i verden.

Så, finnes det en måte å kombinere stålkonstruksjoner, urbanisering og økt vertikal tetthet?

Lindab har nylig vært involvert i et prosjekt som har stått for 12 nye leiligheter på taket av et shoppingsenter i byen LuhaÄe i den Tsjekkiske Republikk. Når du kun ser boligene er det vanskelig å tenke seg at disse faktisk står på taket av et annet bygg, men det er tilfellet. Alle husene er bygget i lett byggeteknikk, stenderverk i stål i tillegg til tak og takrenner i stål.

Det finnes nok mange kjøpesenter, parkeringshus eller bygårder hvor det kunne vært spennende å tenke nytt for å utnytte arealene. Det er vel heller ikke feil for gårdeiere å oppdage at det finnes uutnyttede arealer som kan prosjekteres og være et bidrag til å øke den vertikale tettheten uten at nye arealer må tas i bruk.

Bilde under: Stålsatt! Ved å benytte stål i konstruksjonen av bygninger får du også flere bærekraftige fordeler. Foto: Lindab

Bilde under: Hvorfor ikke bygge på toppen av det vi allerede har?