Bellona-rådgiver Lene Hodge tror effektforbruket bør styres for hvert enkelte bygg når stadig flere elbiler kobler seg på. Illustrasjonsfoto.

– Effektforbruket bør styres for hvert enkelte bygg

Elbiler:

0

Norge ligger i front innen elektrisk transport. Vi har over 50 000 el-biler og verdens første batteridrevne ferge. Desto flere transportmidler som går på strøm, jo bedre må infrastrukturen for lading bli. Her er byggsektoren en viktig brikke, skriver Bellona i en artikkel på sin hjemmeside.

Å skaffe ladeløsninger i borettslag og yrkesbygg en viktig oppgave både for kommuner, borettslag, utbyggere, myndigheter og energi- og nettselskaper. Derfor samlet Bellona representanter fra samtlige sektorer til en god diskusjon om virkemidler for ladeinfrastruktur i bygg.

– Gode ladeløsninger hjemme hos folk er avgjørende for at folk skal velge el-bil. Utfordringen er størst i gamle borettslag som rett og slett ikke er planlagt for elbillading, sier Bellonas energirådgiver Lene Hodge.

Hun får støtte av Norsk Elbilforening, som sier at etableringen av ladepunkter ikke holder tritt med elbil-salget her til lands.

– Norge har 6.480 ladepunkt. Av disse er bare 190 i borettslag og sameier. Barrierene er både usikkerhet rundt kostnad, nettbelastning og beslutningsprosessene i styrene, sier Snorre Sletvold i Norsk Elbilforening.

I Oslo kan borettslag få økonomisk støtte fra kommunen til installering av ladestasjoner i borettslag. Også Trondheim kommune vurderer en slik støtteordning.

Hafslund Nett har 22.000 el-biler i sitt område. Morten Schau i Hafslund sier at dette så langt ikke skapt noen nevneverdige utfordringer for nettet.

– Ikke la ladeangsten ta overhånd. Dersom 90 prosent av personbilene går på strøm i 2050, vil disse kreve om lag 10,5 TWh. Til sammenligning er den norske årsproduksjonen på mellom 130 og 140 TWh, sier Schau.

Bellona-rådgiver Lene Hodge tror likevel at man vil måtte styre effektforbruket for hvert enkelte bygg når stadig flere elbiler kobler seg på.

Les hele artikkelen på Bellona.no