Fra EFIKS i 2013. Foto: Harald Danielsen

EFIKS for sjette gang

Oktober:

0

Aktivitetsnivået i energibransjen øker, og mange skal gå av med pensjon i årene som kommer. Bransjen trenger mange nye kloke hoder. Undersøkelser viser at studenter er mest interesserte i å jobbe i bedrifter de har kjennskap til. Derfor gir arenaer som EFIKS bedriftene en unik mulighet til å vise seg frem.

Konferansen som løper over to dager, vil i tillegg til et spennende konferanseprogram romme mulighet for speed-intervjuer mellom bedrifter og studenter, korte bedriftspresentasjoner og felles festmiddag. Velkommen til to innholdsrike dager med faglig program og god tid til nettverksbygging mellom bedrifter og studenter.

Formålet med EFIKS er å øke kontakten mellom næringslivet og studentene ved NTNU, med studiekompetanse innen energi. EFIKS ønsker også å synliggjøre hvilken betydning forskning og utvikling har for utviklingen i kraftforsyning, energibruk og leverandørindustri.

EFIKS er et annerledes arrangement enn tradisjonelle konferanser. EFIKS er et møtested for dyktige studenter, de attraktive bedriftene og de ledende forskere ved NTNU og SINTEF innenfor energi og miljø. Gjennom faglig forankring og underholdning skapes sosiale nettverk både dag og kveld.

EFIKS skal bidra til å gi studentene innblikk i hvilke kompetansebehov næringslivet etterspør, samt tilrettelegge for rekruttering av nyutdannede kandidater til energi- /elkraftområdet i norsk næringsliv og hos myndighetene

Bedrifter inviteres til å være samarbeidspartner på arrangementet. Her gis det profileringsmuligheter og ikke minst mulighet til å knytte verdifull kontakt med fremtidige ingeniører og å bli kjent med studentene ved NTNU, samt inspirasjon til satsing innen forskning og utvikling.

Det er utarbeidet tre ulike samarbeidskategorier og det blir mulighet for synliggjøring på stands, gjennom bedriftspresentasjoner, «speed-dating» og ikke minst på felles festmiddag med studentene.

EFIKS skal bidra til å gi studentene innblikk i hvilke kompetansebehov næringslivet etterspør, samt tilrettelegge for rekruttering av nyutdannede kandidater til energi- /elkraftområdet i norsk næringsliv og hos myndighetene.

Det foreløpige programmet første dagen består blant annet av innslagene ”Vannkraft: Ren energi som verdens batteri?” og  ”Vindkraft – i medvind og motvind” v/Martha Hagerup Nilson, kommunikasjonssjef i Statnett og Knut Ivar Nyhaug, driftsdirektør i Sarepta.

”Here comes the sun” v/Marius Holm, daglig leder i Zero, Thomas Haugstenrød, Norconsult og Tobias Bostrøm, Universitetet i Tromsø

Dagen avsluttes med sofasamtale med tema ”Hvordan kan vi alle bli hverdagshelter i klimaets tjeneste?”

Den andre dagen er det speedintervjuer og stands og etter lunsj ”Kunnskap og teknologi for en bedre Verden” v/Olav Bjarte Fosso, leder NTNU strategis satsningsområde Energi, Nils Røkke, klimadirektør SINTEF og Kristin Halvorsen, direktør i Cicero.