– Det som skjer nå, er ganske artig for oss som driver med byggautomasjon, mener Trond Bersvendsen i Johnson Controls. Foto: Hilde Kari Nylund

– Byggautomasjon hever blikket

– Nå hever man blikket litt innen byggautomasjon, fra tradisjonell styring til overbygninger med data som presenteres videre til brukere, sier Trond Bersvendsen i Johnson Controls.

0

Byggautomasjon + IT = mer sant enn noensinne – også på selskapsnivå. Johnson Controls samarbeider tett med flere nettverks- og dataleverandører, som Cisco og IBM. Det gir resultater på flere nivåer; et av dem er overbygningene Bersvendsen viser til.

– Dette handler om å bruke data på en annen måte. Leietakere og brukere blir stadig større brukere av informasjon om bygninger, særlig energidata, forklarer han.

Data på flere nivåer
Johnson Controls lanserer en plattform – Metasys Enterprise Dashboard – hvor data fra bygg lastes opp i skyen og bringes tilbake til brukere på forskjellige nivåer via stasjonære og mobile enheter. På virksomhetsnivå kan dataene brukes som ledelsesverktøy, for eksempel til å følge opp porteføljer. Her har Johnson Controls utviklet flere verktøy, blant annet for å vurdere energiytelsen til ulike bygg opp mot hverandre, avdekke problemer/avvik og håndtere tjenesteytelse.

– På denne måten tar du ting over på et mye høyere nivå, samtidig som det gir mulighet til å lage rapporter som er enkle å analysere og bruke, poengterer Bersvendsen.

Kontroll på ”plug loads”
Tettere tilknytning til IT-systemer gir også nye muligheter for energieffektiv drift.

– Vi tar byggautomasjon et skritt videre ved å bruke funksjoner som allerede er vanlige til å gjøre noe med enheter som pc og skrivere, forklarer Bersvendsen. Ved å koble standard Metasys bygningsautomasjon med Cisco Energy Manager, er det for eksempel å sette PCer, skjermer, kopimaskiner, kaffemaskiner og annet i hvilemodus automatisk – når brukerne ikke er til stede.

– Ting du setter i nettverket – såkalte plug loads – representerer ganske stor energibruk i bygg. Vi mener at det kan utgjøre mellom 25 og 40 %, sier Bersvendsen.

Må være brukervennlig
Denne utviklingen handler ikke primært om å installere mer teknikk.

– Veldig mye av det vi snakker om å bruke, har du der allerede – det ligger i databaser, poengterer han. Utfordringen handler mer om å sette sammen dataene på meningsfull og brukervennlig – måte.

– Vi ser at flere byggeiere er veldig opptatt av nye løsninger innen bygningsautomasjon, og en god del er aktive og sjekker hva som finnes på nettet. Nå skjer det mye – du kan gjøre flere ting med byggautomasjon og software som kan hjelpe deg til å nå målene du har satt deg. Og – ikke minst – måle og monitorere. Det du ikke ser, er verre å gjøre noe med, poengterer Bersvendsen.