– Det er klart at redskapene for å nå, og til og med overgå, målene som er satt for energieffektivisering allerede eksisterer; og målene kan nås i hele Europa, sier Anders H. Lier, konsernsjef i Enoro.

EUs energisparemål kan oppnås

Beviset:

0

Prosjektet gir sterke bevis for at EUs energieffektiviseringsmål på 20 prosent er innen rekkevidde, melder Enoro.

Resultatet av prosjektet var positivt, og det ble oppnådd betydelig energisparing på forskjellige steder og med forskjellige virkemidler.

Ved Universitetet i Luleå i Sverige ble 20 prosent av energiforbruket spart i en rekke kontorlokaler.

I Lisboa, Portugal, ble en app tatt i bruk, slik at studentene kunne stemme over lys- og lydforhold på campusområdene.

På pilotcampusen i Helsinki ble det testet lysscenarier som resulterte i konkrete investeringsplaner. Man sparte også 20 prosent på å følge opp kjøkkenpersonellet.

I Milano har man ved å blant annet involvere ansatte og elever ved campusen og implementert smarte løsninger, oppnådd et redusert forbruk på 30 til 60 prosent i oppvarming, HVAC og belysning.

Smart Campus er finansiert av EU-kommisjonen og har brukt Enoros teknologi og løsning GENERIS for å samle data, verifisere data og gi tilbakemeldinger til prosjektene om hvordan forventningene stemmer med resultatene.

– Informasjonsteknologi er nøkkelen til energieffektivitet. GENERIS samlet energiforbruksdata fra pilotstudiestedene, validerte de og leverte tilbakemeldinger til studiestedene om hvordan de faktiske resultatene var i forhold til prognosen, sier Anders H. Lier, konsernsjef i Enoro.

– GENERIS-plattformen er veldig godt egnet til å samle inn data, validere og levere tilbakemeldinger til brukeren, fordi GENERIS integrerer lett med flere målesystemer, noe som var tilfelle med Smart Campus-pilotene, sier Lier.