Illustrasjon: ITBaktuelt/Per H.

Hva vet du om CE-merking?

Direktoratet for byggkvalitet ønsker å kartlegge hvordan bransjen opplever kravene til CE-merking og hvor bransjen finner kunnskap om reglene. Delta i undersøkelsen vår og bli med i trekningen av to iPader.

0

Obligatorisk CE-merking ble innført for de fleste alminnelige byggevarer 1. januar 2014. Ett av hovedmålene med CE-merking er å sikre fri flyt av byggevarer i EØS-området. I tillegg skal CE-merking gi standardisert informasjon om byggevarer til foretak som deltar i byggprosjekter.

Undersøkelsen retter seg spesielt mot entreprenører, prosjekterende og uavhengige kontrollører, men alle som deltar i byggeprosjekter er velkommen til å delta.

Dette ønsker DiBK å vite mer om

  • Informasjon om deg og din virksomhet. Vi ønsker blant annet å vite hvilken rolle du har i bedriften, hvilken arbeidserfaring du har fra byggenæringen og hvilke ansvarsområder virksomheten din har. Dette vil hjelpe oss å analysere resultatene.
  • Din kunnskap om CE-merking. Vi stiller deg 13 korte spørsmål. For hvert spørsmål er det mulig å velge “vet ikke”. Det gir oss muligheten til å få vite hva vi må informere mer om.
  • Hvor henter du kunnskap om CE-merking? Hvordan skaffer du deg kunnskap? Hva slags tiltak ønsker du at direktoratet setter på plass for å få mer informasjon? Det er de to viktigste spørsmålene som er stilt i denne delen.

Det tar 10-15 minutter å svare.

Hvem kan svare på undersøkelsen?

Alle som deltar i byggeprosjekter kan sende inn svar. Det er ingenting i veien for at flere i samme virksomhet svarer på undersøkelsen. Alle som deltar har mulighet til å bli med i loddtrekning om to iPader. For å bli med i trekningen, må du skrive inn epostadressen din i skjemaet. Adressen kobles ikke opp mot dine svar.

Undersøkelsen avsluttes 3. juli. Klikk på denne linken for å delta.