Forsiden av siste utgave av Sektornytt.

– Miljøsertifiserte bygg er attraktive og har høyere verdi

Sektor Gruppen utvikler kjøpesentre og har i dag 34, som er fordelt i Trondheim, Sør-Vestlandet og Østlandet. Eiendomsselskapet har det de kaller Grønt Lederskap som er satt i system og arbeidet måles kvartalsvis for hvert senter.

0

– Som kjøpesenteraktør vet vi at vi har et spesialt ansvar for den ytre påvirkning vi gjør. Gjennom vårt miljøarbeid, det vi kaller Grønt Lederskap ligger det en grunnfilosofi om kontinuerlig forbedring og det å hele tiden ta nye steg for å redusere vår miljøpåvirkning, sier teknisk direktør Bill Engeness til Sektor Grupperns siste utgave av Sektornytt.

Her kan vi lese at i Sektor Gruppen er Grønt Lederskap satt i system og arbeidet måles kvartalsvis for hvert senter.

– Det at vi har fokus på målingene synliggjør alt det fantastiske arbeidet som gjøres, og resultatene skaper et engasjement i vår driftsorganisasjon som er helt avgjørende for at vi skal lykkes. Vi vet at miljøsertifiserte bygg blir mer attraktive og får en høyere verdi med lavere driftskostnader. Det gir gode vilkår for leietakere, sier Engeness.

På kort tid har hele driftsorganisasjonen i Sektor Gruppen vært igjennom den nødvendige kursing med eksamen for å kunne jobbe med BREEAM-NOR In use. Parallelt har Sektor Gruppen satt i gang nok et ENØK prosjekt med støtte fra ENOVA. Kremmertorget var først ute i Norge med å klassifiseres som BREEAM-Nor In Use senter. Nå er ytterligere ni sentre klare for sertifisering.

– Vi har holdt et høyt tempo i kartleggingsarbeidet vårt og vært litt utålmodige med å komme skikkelig i gang med BREEAM-NOR In Use. Det har ikke manglet på engasjement fra vårt driftspersonell rundt om i landet og vi ser mange muligheter for miljøbesparelser ved å jobbe med et system som BREEAM-NOR In Use, sier teknisk sjef Calle Evenrud, til Sektornytt.

Magasinet viser til det som er publisert på Sektor Gruppens nettsted om Miljørapporten 2014.

Her kan vi blant annet lese at Sektor Gruppen har  redusert årlig energiforbruk med 23 mill kwh, redusert 7 500 tonn CO2 pr år, årlig gjenvunnet papp/papir tilsvarende 25 000 trær og årlig gjenvunnet plast tilsvarende produksjon av 320 tonn olje.