NBEF ledes av Håkon Harv (t.v) som er styreleder og Eystein C. Husebye som er daglig leder. Illustrasjon: ITBaktuelt

Rekordstor aktivitet og strategiske veivalg

NBEF:

0

Med 11 ulike medlemsmøter, kurs og workshops – i tillegg til en lang rekke kurs arrangert  av TFS i samarbeid med NBEF – har foreningen hatt rekordhøy aktivitet dette halvåret. Oppslutningen fra medlemmer og andre har vært god, skriver NBEF på sin hjemmeside, og mener at dette viser at mange benytter foreningen til faglig oppdatering og nettverksbygging.

NBEF er også fornøyd med at flere nye organisasjoner blir medlem av foreningens faglige fellesskap. Siden nyttår har bl.a. Ullensaker kommune og Oslo kommune Utdanningsetaten meldt seg inn i NBEF.

I formålet til NBEF er det tydelig fastsatt at NBEF skal “definere og sette agenda for byggherre-, eier- og forvaltningsrollen og være en pådriver for å gi medlemmene innflytelse ved utforming av rammebetingelser, lover og regler“.

Sekretariatet har basert på innspill fra medlemmer og i samarbeid med styret avlevert hele 9 ulike høringsuttalelser og -innspill. Spennet har vært fra tekniske krav til løfteinnretninger til kommentarer til NOU 2015:1, Produktivitetskommisjonen.

NBEF har bl.a. kommet med innspill til forenkling av TEK og vært representert i ulike fora, komiteer og utvalg i regi av DiBK, Standard Norge og BAE-rådet. Det er avholdt årsmøte og seminar i LCC Forum og videreutviklet det gode samarbeidet med søsterforeningene Norsk Eiendom og Grønn Byggallianse gjennom det såkalte K9 Byggherreforum for yrkesbygg.

Det nyvalgte styret i NBEF abeider nå med å forberede en strategisamling i Nederland 3.-6. september, der de foruten å følge et spennende faglig program skal drøfte foreningens videre strategi. NBF-medlemmer vil motta et spørreskjema der foreningen ønsker å få innspill til hvordan NBEF kan videreutvikle sin rolle – og gi medlemmene størst mulig verdi. 

NBF har gjennom våren vært en aktiv bidragsyter i forskningsprogrammet OSCAR, og mange har besvart en undersøkelse med tittelen “Får vi de byggene vi fortjener og behøver?”.

Resultater herfra vil bli rapportert på programmets årskonferanse 27. oktober, dagen etter arrangementet FM-konferansen 2015.

NBEF ledes av Håkon Harv som er styreleder og Eystein C. Husebye som er daglig leder.