Øystein Mejlænder-Larsen.

Prosjektgjennomføring på tvers av bransjer

Øystein Mejlænder-Larsen har nylig publisert en artikkel om hvordan konsepter relatert til prosjektgjennomføring innen olje- og gassbransjen kan identifiseres og generaliseres, slik at de kan overføres byggebransjen.

0

Mejlænder-Larsen er ansatt i Konsernoppdrag i Multiconsult og jobber med en nærings-PhD med tittelen «Effektivisering av byggeprosessen med bruk av BIM, basert på erfaringer fra olje- og gassnæringen”. Artikkelen “Generalising via the Case Studies and Adapting the Oil and Gas Industry’s Project Execution Concepts to the Construction Industry» vil danne grunnlag for kommende artikler som vil bli skrevet i forbindelse med avhandlingen.

– Artikkelen er todelt. Den ser på hvorvidt funn kan generaliseres basert på casestudier, med bruk av caseprosjekter tilknyttet avhandlingen som referanse. Den ser også på muligheten for å generalisere funn tilknyttet prosjektgjennomføring. Dette er spesielt relatert til bruk av gjennomføringsmodeller og et 3D-designmiljø, bedre kjent som BIM (BygningsInformasjonsModeller). Det er interessant å se hvordan disse kan overføres fra olje- og gassbransjen til byggebransjen, sier Mejlænder-Larsen.

Artikkelen ble nylig publisert i journalen “Elsevier Procedia Economics and Finance” og presentert på 8th Nordic Conference on Construction Economics and Organization i Finland.

Artikkelen til Mejlænder-Larsen påpeker hvor viktig det er å velge case med de rette karakteristikkene.

– Ved å analysere data fra case i olje- og gassbransjen gjennom Kværner, en ledende norsk EPC aktør, er det mulig å identifisere konsepter som kan generaliseres. Bransjene har mange likhetstrekk med tanke på prosjektgjennomføring og mer spesifikt tilknyttet gjennomføringsmodeller og BIM. Dette gjør funn fra olje- og gassbransjen relevant mot byggebransjen.

Mejlænder-Larsen sin nærings-PhD er tilknyttet NTNU (Institutt for byggekunst, prosjektering og forvaltning) og forskningsprosjektet “Sam-BIM” (Samhandling i byggeprosessen med BIM som katalysator).

– Målet med Sam-BIM-prosjektet er å se hvordan vi kan øke samhandlingen i ulike byggeprosesser med BIM som katalysator. På den måten kan reelle verdier skapes. Forskningsprosjektet vil utvikle prosesser og samhandlingsmodeller, for å realisere det effektiviseringspotensialet som BIM åpner for i det enkelte byggeprosjekt, næringen og i egne virksomheter. Statsbygg, Skanska, Multiconsult og Link Arkitektur er med som bransjepartnere. NTNU, SINTEF og FAFO er forskningspartnere.

Presentasjon av resultater fra første artikkel, og utdrag av kommende artikler, ble presentert på faglunsj på Skøyen 23. juni. Seansen ble filmet og ligger her.