Illustrasjon Nordic Office of Architecture

Aspelin Ramm og Hemfosa startklare etter ferien

LHLs nye sykehus på Gardermoen:

0

Hemfosa er et av Sveriges større eiendomsselskaper, og har spesialisert seg på såkalte samfunnseiendommer; som sykehus er ett eksempel på. Hemfosa eier 65 prosent av aksjene i GCU, og Aspelin Ramm resten.

Aspelin Ramm har lang erfaring fra utvikling av ulike former for næringsbygg og såvel næringsområder som byområder, og ser frem til å gå løs på oppgaven. Dermed vil sykehusprosjektet nyte godt av Aspelin Ramms lange erfaring med å utvikle bygninger som er areal- og energieffektive, samtidig som arkitektur, materialbruk og stedstilpasning gir god opplevd kvalitet.

-Investeringen i sykehusprosjektet ved Gardermoen innebærer en unik mulighet for å etablere Hemfosa som en kraftfull aktør innenfor samfunnseiendom på det norske markedet. Vi er også glade for å kunne gjøre denne satsningen sammen med en så velrenommert og erfaren eiendomsutvikler  som Aspelin Ramm og at vi fra starten har en 25-årig leiesavtale på plass. Projektet innebærer i tillegg ekspansjonsvirksomheter innenfor Hemfosas satsingsområde, kommenterer Jens Engwall, CEO for Hemfosa Fastigheter AB.

Administrerende direktør Gunnar Bøyum i Aspelin Ramm tilføyer:

– Det er spennende å være med å utvikle et nytt helsetilbud i samarbeid med interesseorganisasjonen LHL. Vi kommer tett på brukernes behov, og får god nytte av våre erfaringer fra utvikling av hoteller.

GCU har også levert anbud for bygging av det nye interkommunale helsehuset for Øvre Romerike. Området skal utvikles til en viktig kompetansepark innenfor helse og omsorg. Øvrige samarbeidspartnere i prosjektet er bl.a. Nordic Office of Architecture og HENT AS (entreprenør), som begge har lang erfaring fra sykehusprosjekter.

LHL-klinikkene Gardermoen skal bli et nasjonalt kraftsenter for hjerte- og lungesyke, hvor LHL samlokaliserer dagens aktiviteter fra Feiringklinikken og Glittreklinikken. I tillegg skal det etableres nye tilbud for at flere skal få nyte godt av LHL-klinikkenes faglige kompetanse og pasientomsorg.

Siden LHL, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke, ble stiftet som Tuberkuløses Hjelpeorganisasjon i 1943, har LHL som en ideell aktør arbeidet med å videreutvikle sine tilbud for pasientgrupper som har hatt behov for det. LHL har drevet Feiringklinikken i 26 år og Glittreklinikken i 24 år.

De samlede investeringene i LHL-sykehuset utgjør NOK 1,4 mrd. I dette inngår tomte- og infrastrukturkostnader, samt ikke minst merverdiavgift. Bygningsmassen vil utgjøre 28.500 kvm. Byggestart er planlagt til september 2015 med beregnet overlevering i januar 2018.

Bildet under: Illustrasjon av Nordic Office of Architecture

[bildec]2015/27/nrn404trf[/bildec]

DEL
Forrige artikkelSvenske WSP inn i Norge
Neste artikkelNy manual klar i høst