Anders Nohre-Walldén, utviklingssjef i NGBC.

Ny manual klar i høst

BREEAM-NOR:

0

NGBC vil deretter sammenstille alt arbeidet og starte selve godkjennelsesprosessen mot BRE (Building Research Establishment) som eier miljøklassifiseringsverktøyet BREEAM.

– Ambisjonen er at en ny versjon av BREEAM-NOR-manualen skal være ferdigstilt og godkjent i løpet av høsten. Når denne foreligger vil vi oversette manualen til en norsk versjon, sier Anders Nohre-Walldén, utviklingssjef i NGBC

Over sommeren vil også den foreslåtte manualen legges ut NGBC sine nettsider slik at de som ønsker det kan komme med innspill til forslagene fra arbeidsgruppene

NGBC kan allerede nå bekrefte at den nye BREEAM-NORmanualen vil skille seg noe fra dagens utgave.

– Ny manual vil i sin innretning harmoniseres mot BREEAM International 2013. Dette er for å sørge for at Norge er i tråd med og drar nytte av storfamilien i BRE og resten av Europa og det arbeidet som gjøres der, sier Nohre-Walldén.

Det er primært nybygg og vesentlige rehabiliteringsprosjekter som vil dekkes av BREEAM-NOR 2015. Mindre rehabiliteringer vil inntil videre kunne benytte dagens manual. NGBC vil vurdere å ta frem en egen manual for rehabiliteringer basert på BREEAM International Refurbishment. Dette vil først bli aktuelt neste år.

Den nye BREEAM-NORmanualen vil dekke kontor, varehandel, utdanningsbygg og industri, de samme bygningskategoriene som nåværende manual. Andre bygningskategorier vil fortsatt kunne klassifiseres ved å benytte et tilpasset kriteriesett.

– I tillegg vil bolig inkluderes i den nye BREEAM-NORmanualen, men kriteriene vil primært være rettet mot større boligprosjekter og ikke mot småhusmarkedet, sier Nohre-Walldén.

Den nye versjonen av BREEAM-NOR manualen vil også ha et større fokus på innovasjon og prosess sammenlignet med dagens manual.

– Innovasjon vil deles inn i to deler, mønstergyldig nivå slik som i dagens manual, samt Innovasjon som innebærer en mulighet å få godkjent løsninger som har innovasjonselement i seg. Når det gjelder prosess vil det være mer fokus på hvordan inkludere BREEAM-NOR inn i hver av byggefasene, sier Nohre-Walldén.

Den nye manualen vil også inkludere oppdateringer av referanser til relevante tekniske forskrifter og standarder.

Som da den første versjonen ev BREEAM-NOR manualen ble utarbeidet for fire år siden, har også markedet denne gangen bistått med massiv dugnadsinnsats

– Vi opplever en overveldende interesse og nærmere 70 personer har hele våren jobbet på frivillig basis med å se på hvordan ny manual skal innrettes. Vi er avhengig av støtte innspill for at manualen skal bli så bra som mulig, samtidig viser det enorme engasjementet at BREEAM som verktøy er markedsdrevet og oppleves som både nyttig og relevant

– Vi benytter anledningen til å takke for innsatsen så langt og ser frem til høsten og ny BREEAM-NOR manual 2015, avslutter Nohre-Walldén.

Artikkelen er publisert på breeam-nor.no