Avtroppende og påtroppende på plass. Både Daniel Kjørberg Siraj som overtar som ny konsernsjef i OBOS og Martin Mæland var til stede ved åpningen av Kvitno i Odda. Foto: Helge Hagen.

OBOS blir energiprodusent

Småkraftverk:

0

OBOS har et eget energiselskap OBOS har gjennom Tyngdekraft AS som satser på vannkraft og miljøvennlig energi. Tyngdekraft AS som utvikler og bygger ut små vannkraftverk.

På sikt skal selskapet kunne gjøre OBOS selvforsynt med miljøvennlig energi, i tillegg til at vi skal skunne tilby grønn kraft til våre medlemmer og kunder.

OBOS gikk i 2013 inn prosjektet Kvitno Kraft AS i Odda kommune, og byggingen ble startet samme høst. Utbyggingen har gått meget bra, og anlegget har vært i prøvedrift siden april i år. Offisiell åpning av anlegget ble holdt den 2. juli.

På åpningen deltok styreleder, konsernsjef og store deler av konsernledelsen i OBOS i tillegg til lokale grunneiere, representanter for entreprenører og leverandører – samt ordfører Solfrid Borge i Ullensvang herad og John Opdal i Odda kommune.

– OBOS har ambisjon om å være en miljøledende virksomhet. Satsing på fornybar kraft gjennom småkraftverk er viktig i denne sammenheng for å oppfylle målsettingen vår – og til gunst for miljøet, sa OBOS konsernsjef, Martin Mæland under åpningen.

– Odda kommune er og har vært en kraftkommune siden 1906. Vi setter pris på at lokale aktører har vært med på byggingen. Grunneierne kan være stolte av det de har vært med på, sa John Opdahl.

– Vannkraft er Hardangers olje. Vi håper dette kraftverket vil gi inntekt til store og små, sa ordfører Solfrid Borge i Ullensvang herad. 

Kvitno kraftverk er levert til avtalt tid og under budsjettert kostnad. I tillegg har OBOS en portefølje med 18 utviklingsprosjekter. Samlet vil disse prosjektene stå for en årlig produksjon på rundt 300 GWh. OBOS går inn i en intensiv periode med økt tilfang av nye prosjekter samt utbygging og drift av eksisterende prosjekter og kraftverk.

Det pågår for tiden detaljprosjektering av fire prosjekter på Veitastrond i Luster med en forventet byggestart høsten 2015. Prosjektering av Espeelvi i Hordaland er på gang, og det forventes å starte utbygging våren 2016.

I tillegg forventes det å kunne starte detaljprosjektering av ytterligere tre prosjekter i Fjærland i inneværende år.

OBOS har en ambisjon om en årlig produksjon på 650 GWh.

– For å sikre en god oppfølging og fremdrift i prosjektene er det nå ansatt to nye heltidsressurser som vil jobbe aktivt med å følge opp vannkraftsatsningen i OBOS. Begge kommer fra bransjen og har lang erfaring med utbygging og drift av småkraftverk. De vil tilføre OBOS kompetanse og kapasitet for sikre god og rask fremdrift innen dette forretningsområdet, sier Marius Asheim som er forretningsutvikler innen vannkraft i OBOS.

Vannkraft på Kvitno

OBOS eier Tyngdekraft AS som har eierandeler i 19 utviklingsprosjekter. (Klikk på bildet for stort format.)

Disse prosjektene forventes å ha en samlet produksjonskapasitet på 194 GWh.

Bygging av det første anlegget pågår på Kvitno, og Kvitno Kraft skal stå ferdig forsommeren 2015. Dette bildet er fra byggingen på Kvitno våren 2014.

Foto: Eivind Senneset