Innfelt: Morten Indbryn som er prosjektleder og senioringeniør ved Rambøll Energi.

Rambøl skal oppgradere høyspentnettet i Midt-Norge

Statnett-oppdrag:

0

Statnett vil oppgradere eksisterende 300 kV overføringslinje mellom Klæbu – Nedre Røssåga og Namskogan – Kolsvik til 420kV.

Rambøll fungerer som prosjektleder for gjennomføringsfasen for denne oppgraderingen.

– Vi vil hjelpe Statnett med å bygge en ny ledning samt å oppgradere eksisterende ledning slik at det er mulig å overføre elektrisitet på 420kV. Oppgraderingen er nødvendig for å sikre at store effekter fra blant annet ny vindkraft skal kunne overføres til Sentralnettet samt å sikre god forsyningssikkerhet i regionen, sier Morten Indbryn som er prosjektleder og senioringeniør ved Rambøll Energi.

Eksisterende ledning ble satt i drift med 300kV nettspenning i 1982/84. Resultatene fra senere års FoU satsning i Statnett har gjort det mulig å oppgradere eksisterende ledning til en høyere driftsspenning og dermed høyere overføringskapasitet. Statnett ønsker således å bygge om 300 kV ledninger til 420 kV slik at kapasiteten kan økes i eksisterende traséer.

Arbeider knyttet til oppgraderingen av linjen som er på ca 435 km ble startet i 2014 og ferdigstillelse forventes i 2017.

Også oppgradering av sentralnettet i Oslo og Akershus

Behovet for mer overføringskapasitet i Oslo regionen økt. Statnett investerer i oppgraderingen av sentralnettet i Oslo og Akershus; et prosjekt kalt for “Greater Oslo” (Stor Oslo).

Prosjektet involverer konverteringen av komplekse anlegg ved flere sentrale stasjoner i Oslo og Akershus og vil sikre forbedret og langsiktig overføringskapasitet i Oslo regionen. I dette prosjektet bidrar Rambøll med teknisk fagkompetanse knyttet til apparatanleggene i denne delen av nettet.

“På denne måten bidrar vi til å hjelpe Statnett med å tilpasse sentralnettet til framtidens energibehov i Norges hovedstad”, skriver Rambøl på sin hjemmeside.