Begge illustrasjoner: Arkitema Architects, Danmark.

”Grønn byggeplass” ved ny VGS i Bardufoss

Samspillkontrakt

0

– Vi har svært gode erfaringer med samspillskontrakter når store skolebygg skal utvikles i Nord-Norge. Ved å kartlegge lærere og ansattes behov og trekke inn bred erfaring kan vi utvikle optimale løsninger. Vi er glade for den tilliten Troms fylkeskommune har vist oss, sier distriktssjef Tor Nordstrøm i NCC Construction Norway.

– Gjennom samspillsfasen er jeg trygg på at vi har fått frem gode løsninger for et effektivt og inspirerende læringsmiljø, og vi ser nå frem til å få på plass nye skolelokaler i Indre Troms, sier fylkesbyggesjef Jan Inge Hille i Troms fylkeskommune.

I den avsluttede samspillsfasen har NCC samordnet arbeidet og samarbeidet nært med Troms fylkeskommune, arkitekt, rådgivere, valgte underentreprenører og ansatte. Målsettingen i dette arbeidet har vært å oppnå gode løsninger og optimal organisering for byggefasen.

Cowi har ingeniøroppdraget og arkitekter er danske Arkitema Architecs som på sine hjemmesider skriver, sitat:

”Skolen er prosjektert som en kompakt og energioptimert bygning med fasader i tre, som lever opp til passivhusstandarden. Skolen har tre etasjer – på stueplan ligger verkstedsfasiliteter og på øverste etasje ligger teorilokaler. Alle dagslyskrevende funksjoner er plassert ut til fasadene. De inneliggende arealer i skolen er utnyttet til tekniske rom og auditorium. Sentralt i skolen ligger alle fellesfunksjoner omkring et stort skoletorg. Torget er markert ved en læringstrapp i tre. Her forbindes skolens etasjer med hovedinngangen, kantinen og biblioteket. 

Skolen utgjør et levende læringsunivers med mange forskjellige romligheter, hvor undervisningen kan foregå på mange nivåer og med forskjellige deltagere – auditorium, teori- og verkstedslokaler samt en rekke mindre grupperom og små nisjer rundt på hele skolen. Fasadens vinduer i forskjellige størrelser gir skolen karakter og sikrer variasjon i undervisningsrommene.”

NCC har høy kompetanse på oppføring av bærekraftige bygg, og overleverte i 2013 Norges første BREEAM-sertifiserte undervisningsbygg til Trondheim kommune. For tiden har NCC flere undervisningsbygg med høy miljøstandard under utvikling og bygging, blant annet Hegg skole i Lier, Ris skole og Brynsengfaret skole i Oslo og Kistefossdammen barnehage i samspillskontrakt med Asker kommune.

Under byggingen vil byggeplassen følge NCCs eget konsept ”Grønn byggeplass”, som setter strengere krav enn myndighetenes egne, til blant annet energibruk og avfallshåndtering.

NCC Constructions avtale med Troms fylkeskommune om bygging av Bardufoss Høgtun videregående skole i en totalentreprise, etter en seks måneder lang samspillsfase. Skolen får passivhusstandard og kontrakten er på MNOK 183.

Bardufoss Høgtun videregående skole blir ca 7.600 kvadratmeter over tre plan, og skal gi plass til 450 elever og 120 lærere. Både utvendige og innvendige undervisningsområder blir tilrettelagt med høy grad av fleksibilitet. Byggearbeidene starter etter sommeren og skolen vil være klar for overlevering 7. juli 2017.

Den nye skolen vil bli et fleksibelt bygg for fremtidas videregående utdanning. – Det nye skolebygget erstatter to gamle skolebygg på tilsammen 28.617 kvadratmeter. Høy arealeffektivitet og lavt energiforbruk vil gi betydelige besparelser på driftsbudsjettet for fylkeskommunen, sier fylkesrådsleder Line Fusdahl (H).

[bildec]2015/29/rxy412vmx[/bildec]