Solcelle-gründer Morten Meier mener solcelleteknologien nå er så rimelig at solenergi snart kan bli lønnsomt i Norge. Kraftforvalter Andreas Myhre i LOS Energy tror det tar noe tid før solenergi blir stort i Norge. Geir Anders Rybakken Ørslien.

Prisen på solceller stuper og kan falle videre

Innebygget i takstein:

0

– Solcelleteknologien har tatt kvantesprang samtidig som prisen på solceller er redusert til en brøkdel. Kombinasjonen gjør at solenergi er i ferd med å bli lønnsomt også i Norge, sier Morten Meier i Sun-Net. Gründeren har spesialisert seg på solenergi og leder selskapet som blant annet markedsfører og selger solceller innebygget i takstein.

– At solenergi ikke kan bli lønnsomt i Norge, er en myte. I Sør-Norge er det like mye sol som i Sør-Tyskland, sier Meier. Tyskland er en stormakt på utnyttelse av solceller.
 

Når solenergi ikke har tatt av i Norge, skyldes det ifølge Meier at strømmen er så billig.

– Solcellene har vært for dyre til settes i produksjon i Norge, hvor strømprisene er lave. I Tyskland, Danmark og Sverige har lønnsomheten vært bedre på grunn av høyere strømpriser, sier Meier.

Kraftforvalter Andreas Myhre i LOS Energy har også tro på at solenergi vil bre om seg i Norge, men at det kan ta tid.

– Solenergi er i dag ikke konkurransedyktig, så vi er avhengig av endringer i markedet før vi ser solpaneler i stort omfang i Norge. Endringene kan være lavere priser på solpanelet, kanskje som følge av ny teknologi – eller subsidier og andre tilskuddsordninger, sier Myhre.

De siste årene har imidlertid solcelleteknologien blitt veldig mye rimeligere. Så rimelig at vi nærmer oss punktet der solenergi blir lønnsomt også her i landet. Det er ventet et fortsatt prisfall og utvikling av nye teknologier gir enda bedre utnyttelse.

– Fremtiden ligger i en kombinasjon av solceller og batteri, som gjør det mulig å magasinere solcelleenergien. Denne kombinasjonen er viktig for at teknologien skal bli et kommersielt produkt, sier Morten Meier.

Investeringer i solceller i Norge tilbakebetales i dag i løpet av rundt 20 år. Da er det tatt utgangspunktet i en pris på mellom 80 øre og 1 krone per kilowattime. Meier håper staten innføre ordninger og rammebetingelser for bedrifter og privatpersoner som ønsker å satse på solenergi. I dag subsidieres solceller med et tilskudd på 10.000 kroner fra Enova for private. I tillegg får man dekket et visst beløp i forhold til størrelsen på anlegget.

– Endringen kan føre til at folk er villig til å betale litt ekstra for solenergi, i beste fall for å bidra til utfasing av kullkraft, i verste fall kun for å vise fram det kule nye hjemmet med integrert solteknologi, sier Andreas Myhre. Han mener utvikling i nettleien er vesentlig for solenergiens utbredelse.

– Om nettleien fortsetter å øke i pris, som den har gjort de siste årene, kan batterilagring av solenergi gjøre det lønnsomt for kunder å frikoble seg helt fra strømnettet. Det kan bli det store vendepunktet for solenergi i Norge, sier Myhre.

Sun-Net har lansert sine taksteiner med innebygde solceller i Norge, men kun som et prøveprosjekt. I 2016 håper selskapet at alt er klart for lansering.

– Selv om solcellepaneler er blitt enklere å montere, er nye integrerte løsninger, som solcelletakstein, et bedre estetisk alternativ. Vi har veldig tro på det, sier Meier.

Bildet under – For stort format klikk på bildet: Takstein med innebygget solceller. Foto: Geir Anders Rybakken Ørslien