Prosjektet benytter EPC-modellen, sier ordfører i Skaun kommune, Jon P. Husby.

Energieffektivisering, inneklima og byggforvaltning

Et helhetlig perspektiv

0

Fra arkivet: ITBaktuelt har mange grundige artikler i arkivet. Disse fortjener å komme frem i lyset igjen, spesielt for stadig nye og flere lesere. Denne artikkelen ble publisert 19. januar 2015.

I samarbeid med energispesialisten Schneider Electric, har Skaun kommune vurdert energisituasjonen i 11 av kommunens bygg. I alt har over 90 tiltak blitt identifisert. I flere av kommunens bygg opplever man at det er et dårlig inneklima. Som byggeier, anser kommunen det som svært viktig å tilby arbeidsplasser med godt inneklima for både ansatte og brukere.

Etter en grundig energianalyse er det beregnet at Skaun kommune kan oppnå en energibesparelse på hele 37 prosent ved å gjennomføre energitiltakene Schneider Electric anbefaler. Tiltakene vil redusere bygningenes energiforbruk samtidig som standarden og inneklimaet forbedres.

Rossvollheimen sykehjem er et av byggene Schneider Electric har analysert. I følge beregningene vil sykehjemmet oppnå den største besparelsen blant de 11 byggene. Rossvollheimen vil kutte forbruket sitt med hele 833.055 kWh per år. Det tilsvarer en reduksjon på nesten 50 % sammenliknet med dagens energiforbruk. I tillegg viser beregningene at Skaun kommunen vil redusere sitt CO2-utslipp med 192 tonn/år .

Risikoen for resultatoppnåelsen tas av Schneider Electric, og begge parter har et ønske om å oppnå størst mulig besparelser til lavest mulig kostnad. En gevinst utover det som er prosjektert vil deles mellom de to partene.

Schneider Electric har identifisert en mulig reduksjon i energiforbruk tilsvarende rundt 1,9 millioner kroner per år med gjeldende energipriser. Schneider Electric garanterer for at denne reduksjonen realiseres. Dersom kommunen ikke oppnår antatt besparelse dekker selskapet mellomlegget, eller gjennomfører ytterlige tiltak i bygningsmassen. Dersom det viser seg at kommunen sparer mer energi enn forventet vil Schneider Electric og kommunen dele besparelsen.

Modellen, som kalles Energy Performance Contracting (EPC), reduserer risikoen for kommunen og gir partene et felles incentiv for å følge opp driften i hele kontraktsperioden. I tillegg støtter Enova prosjektet med 10 %, nesten 1,4 millioner kroner.

– At prosjektet benytter EPC-modellen, slik at Schneider Electric er villig til å dele risikoen med oss, gjorde det mye enklere for oss å vedta en så omfattende, men viktig, investering som dette, sier ordfører i Skaun kommune, Jon P. Husby.

Schneider Electric har parallelt med energianalysen gjennomført en kartlegging av inneklima i byggene. Dette er gjort for å identifisere potensielle forbedringstiltak og følge opp disse i ettertid med kvantifiserbare parametere. Dette betyr at samtidig som kommunens energibruk reduseres, vil også inneklima og arbeidsmiljø forbedres.

– Dette prosjektet vil skape en vinn-vinn-situasjon for Skaun kommune og våre innbyggere. De nye og moderne byggene vil gi bedre inneklima for de ansatte og brukerne, i tillegg til bedre energistyring. Det medfører også at det hvert år vil frigjøres midler fra budsjettet, som kan benyttes til ytterligere tiltak eller andre formål i kommunen, avslutter ordføreren.

I tillegg til dokumenterte besparelser i energiforbruk og forbedret inneklima får kommunen bygg og tekniske anlegg, som er optimalisert og oppgradert for å redusere det tekniske vedlikeholdsetterslepet. Med bedre teknisk standard og større grad av automasjon blir det lettere å styre og drifte byggene. På denne måten vil kommunen kunne frigjøre ressurser som kan benyttes til andre oppgaver.

– Skaun kommune tenker energieffektivisering, inneklima og byggforvaltning i et helhetlig perspektiv. Ved å velge Schneider Electric og vår løsning, som innebærer en felles risiko og gevinst, får kommunen en driftspartner med felles mål og motivasjon.

– I samarbeid med vaktmestre, teknisk avdeling og rådmann har vi satt sammen et prosjekt som møter kommunens målsetninger på alle nivåer. Sammen har vi en målsetning om å spare så mye energi som mulig og sørge for at driften er optimal i mange år fremover, sier Lars Kverne, forretningsutvikler i Schneider Electric. (Bildet under.)