Diskuterer grønn vekst på Arendalsuka

For andre år på rad inviterer Energi Norge sammen med ZERO, Bellona og Natur og Ungdom til klimagrilling med pølser og politikk under Arendalsuka – årets viktigste møteplass for ledere i norsk politikk og næringsliv. Tema for årets arrangement er grønn omstilling og vekst i næringslivet.

0

Fredag 14. august klokken 14.30 spør vi representanter fra politikk, forskning og næringsliv om de grønne arbeidsplassene kommer av seg selv eller om det er behov for politisk drahjelp. Som i fjor håper vi på fullt hus i Kilden kulturhus for barn og unge i Arendal.

– Skal vi nå togradersmålet, må vi innen århundreskiftet ha fjernet alle klimagassutslipp. Dette er ambisiøst og stiller store krav til omstilling, og i den forbindelse snakker alle om grønn vekst. Men hva er egentlig grønn vekst? Vi har valgt å vie årets arrangement til å grave litt i dette, sier myndighetskontakt Janne Stene i Energi Norge.

Regjeringen har nedsatt et utvalg som skal utrede en strategi for grønn konkurransekraft, hvor leder i Finans Norge, Idar Kreutzer, er én av to deltakere. Kreutzer vil åpne showet i Arendal.

– Vi gleder oss til å høre hans visjoner for veien mot lavutslippssamfunnet og hvordan vi skal skape grønn vekst og konkurransekraft. Deretter vil vi utfordre neste generasjons rikspolitikere på hvordan politikken må utformes for å skape de grønne arbeidsplassene vi trenger, sier Stene.

Merker oljenedtur
I Norge begynner vi nå å merke effektene av en halvering av oljeprisen. Arbeidsledigheten blant ingeniører og personer med IKT-kompetanse øker, ordrebøkene tømmes og både oljeindustrien og tilknyttet servicenæring sliter.

– Med dette som bakteppe, er det både spennende, utfordrende og ikke minst avgjørende å få til et grønt skifte og etablering av nye grønne arbeidsplasser i Norge. Ciceros Kristin Halvorsen, Agendas Marte Gerhardsen og Kreutzer vil avslutningsvis også dele sine tanker om løsningen på denne enorme utfordringen, avslutter Stene.

Ettermiddagsarrangementet i sentrum av Arendal på dag tre av Arendalsuka er åpent for alle. Det vil serveres mineralvann og grillpølser – selvfølgelig tilberedt på elektrisk grill – i etterkant av seminaret.

Følg arrangementet på Twitter med emneknaggen #klimagrilling.

Les mer om “Klimagrilling med pølser og politikk”
Se fullt program for Arendalsuka 2015