Finsk/svenske Kjell A. Nordström - en av Europas mest forespurte forelesere og suksessforfatter av boken «Urban Express».

Oslo Urban Arena sikter inn på nyvalgte kommunepolitikere

- Ny urban verdensorden:

0

Oslo Urban Arena er altfor viktig til at politikerne i Osloregionen ikke mobiliserer. Valgkampen er over i slutten av september, og kommunestyrer i hele Osloregionen skal møtes i etterkant av arrangementet for å lage en helt ny politikk for kommunen sin. Kjell A. Nordström – finsk/svensk professor og en av Europas mest forespurte forelesere og suksessforfatter av boken «Urban Express», skal i sitt innledningsforedrag ta for seg de store forandringene i verden, gjennom et urbant perspektiv. En helt ny urban verdensordning under oppseiling, mener han. Byer i globale nettverk tar føringen, og radikale endringer i byliv og bylandskap krever en helt ny bypolitikk.

For øvrig skal ledende byeksperter fra hele verden dele sine kunnskaper og visjoner om fremtidens byer.

For å sikre at politikere blir oppdatert på den nye urbane tid, gir Oslo Urban Arena alle politikere i Osloregionen, enten om de sitter i det nåværende kommunestyret, eller nylig er valgt inn, fri inngang. Den eneste som kreves som motytelse er at de kommer med ører og øyne åpne, og en tom avtalebok, slik at de kan ta møter med interesserte studenter, arkitekter, utbyggere, planleggere og andre «Oslopolitans», skriver arrangementet på sin hjemmeside.

Oslo Urban Arena er dedikert til å identifisere urbane løsninger knyttet til en rekke urbane temaer, blant dem entreprenørskap, smarte byer, handel, resiliente byer, musikk/mote, funksjonelle regioner, felles økonomi, multikulturalisme, infrastruktur og deltagende demokrati. Ved å koble sammen og omorganisere disse temaene, skaper Oslo Urban Arena en matrise der kompleksitet håndteres for å gi liv til forskjellige strata av nye urbane løsninger.

Den første Oslo Urban Arena ble arrangert i Oslo sentrum i juni 2014. Det var vår betatest. I september 2015 vil Oslo Urban Arena vokse til et event med 1000 deltagere. I tillegg til en utvidet konferanse med foredragsholdere i verdensklassen, offentlige debatter og et stort utstillingsområde, handler Oslo Urban Arena om å bringe folk sammen. Det vil bli designet forskjellige møteplasser der du kan treffe andre fagfolk og eksperter fra ethvert tenkelig felt av urban interesse.

Regjeringskvartalet er et av de største byggeprosjekter i Oslo i nyere tid. Samtidig som det skal gi effektive fysiske rammer for regjeringsapparatet, vil prosjektet sette et tydelig preg på Oslo sentrum både i anleggs- og driftsfasen. Den tragiske forhistorien gjør prosjektet spesielt utfordrende og stiller særlige krav til gjennomføringen.

Avdelingsdirektør Jo Ulltveit-Moe i Statsbygg vil fortelle om prosessen og det arbeidet som har blitt lagt ned siden 22. juli 2011, hvor vi står i dag, planene for å ferdigstille regjeringskvartalet omkring 2024 og de store utfordringene som forventes. Direkte etterfulgt innlegget vil Jo Ulltveit-Mo lede en ekskursjon til regjeringskvartalet.

Eiere av Oslo Urban Arena er NE kunnskap, Greater Oslo AS og Oslo Metropolitan Area i samarbeid med partnerne Osloregionen og Oslo Business Region.

Programkomiteen for årets arrangement er Erling Fossen, Greater Oslo AS (leder for programkomiteen), Marianne Skjulhaug (Leder, Institutt for urbanisme og landskap, Arkitektur- og designhøyskolen i Oslo), Fredrik Winther (administrerende direktør, Oslo Business Region), Øyvind Såtvedt (direktør, Osloregionen), Thomas Holth (Leasing manager, Steen & Strøm), Linnea Svensson (administrerende direktør, Greener Events), Sverre Landmark (markedsdirektør, Aspelin Ramm), Andreas Borch-Nielsen (forretningsutvikler, NE Kunnskap), Floire Nathanael Daub (partner, Space Group), Einar K. Holthe (partner og grunnlegger, Fuglen og Norwegian Icons).

Hovedsamarbeidspartnere er  SWECO, HAV Eiendom, Steen & Strøm, Avantor, samarbeidspartnere er Stor Oslo Eiendom, DARK, og medarrangører er Oslo Business Region, Aftenposten, OSLOregionen, Statsbygg, Future Built, Oslo Arkitektur Triennale, Plan- og bygningsetaten og SPACEGROUP.

Arrangementet finner sted 23. og 24. september i Folketeatret i Oslo, og krever registrering, gå på www.oslourbanarena.com.