Sverre Landmark hos Aspelin Ramm synes at den kanadiske byutvikleren Brent Toderian har gode poenger som er vel verd å lytte til. Todorian er foredragsholder under Oslo Urban Arena. Illustrasjon/montasje: ITBaktuelt og viser dekor på siloer i Vancouver med motiver med at man vender ryggen til hverandre og lever i siloer.

– Derfor er Oslo Urban Arena viktig

Silotenkning:

0

Tirsdag skrev ITBaktuelt om Oslo Urban Arena som arrangeres i september. Arrangørene mener at en helt ny urban verdensorden er under oppseiling.

Sverre Landmark hos Aspelin Ramm er et av medlemmene i programkomiteen. Vi har spurt ham om hva som er viktig med Oslo Urban Arena og hva kan vi lære av det internasjonale miljøet som utgjør foredragsholderne.

Landmark viser til byplanlegger Brent Toderian fra Kanada. Han er en av foredragsholderne og er en legende på sitt felt, blant annet etter hans innsats ved gjennomføringen av anleggene til vinter-OL i Vancouver i 2010. Landmark sier at Toderian peker korrekt på et problem rundt byutvikling og regionsamarbeid når han sier at alle lever i hver sin silo, og at bedre byutvikling betyr å bryte ned slike siloer .

Landmark mener at byutvikling må skje i hele Osloregionen, ikke bare i den sentrale delen av Oslo.

-Det er et problem at når alle sitter i hver sin silo, så flyter ikke informasjonen og ideene særlig godt, sier han til ITBaktuelt.

-Viktigste hensikt med Oslo Urban Arena er å rive ned skillene mellom de som driver med byutvikling og forvaltning. Dette gjelder også skillene mellom omegnskommunene.

-Vi ønsker å lage en konferanse som er bejaende for Osloregionen. Kanskje denne regionen kan utvikles til å bli mer attraktiv og tiltrekkende, ta opp konkurransen med for eksempel København og Stockholm, sier Sverre Landmark.

-Det arrangeres mange konferanser med ulike temaer, blant annet med temaer som sykling, arkitektur, bomiljø osv. Men Oslo Urban Arena skal være sektorovergripende, se byutvikling i et større perspektiv.

-Det skjer mye i Oslo, men det meste er begrenset til kun Oslo kommune, ikke til hele regionen, sier Sverre Landmark hos Aspelin Ramm.