BREEAM-revisor Maria Myrup fra Skanska, Mari-Anne Mørk fra NBGC, styrer i barnehagen Espen Wiik, Per Morten Johansen fra Omsorgsbygg, prosjektleder Helga Loholt fra Omsorgsbygg/OEC, prosjektleder Lars Ove Brosveet fra Skanska, og eiendomsansvarlig Annette Walter-Johannesen fra Omsorgsbygg.

BREEAM-sertifikat til Oslo-barnehage

Mellombølgen:

0

Det er designfasen i prosjektet med å rehabiliterer Mellombølgen barnehagen som nå har fått BREEAM-sertifikat. Summen endte på 66 prosent, med grensen til Excellent innen rekkevidde (70 prosent). Kravet for å oppnå Very Good er 55 prosent.

– Dette er ikke lenge siden vi ga Omsorgsbygg sitt første BREEAM-sertifikat, og nå står vi her med nok et godt prosjekt med god score. Det viser at Omsorgsbygg er en utbygger som tar miljøansvar og jobber systematisk med BREEAM, sier kommunikasjonssjef i Norwegian Green Building Council, Mari-Anne Mørk under utdelingen av sertifikatet.

Adm.dir. i Omsorgsbygg, Per Morten Johansen mottok sertifikatet, og poengterer at hele bransjen, både arkitekter og entreprenører, er blitt stadig mer moden på BREEAM-området.

– Vi opplever at alle jobber mer målrettet med dette. Omsorgsbygg har satset på dette i tre år med ambisjon om å få minimum Very Good på alle prosjekter, og vi vil nok vurdere å legge Excellent som en standard heretter. Nå som denne miljøsertifiseringen er mer moden, vil det trolig ikke koste noe mer å heve oss opp et nivå. Dette har Omsorgsbygg bidratt til fordi vi har satt arbeidet og tankegangen i system., sier han.

– Bransjen har mottatt det på en positiv måte. Miljø er viktig for Oslo kommune, som har høye ambisjoner. Vi har bare en klode, og det er kanskje spesielt viktig å videreutvikle denne tankegangen også i forhold til den pedagogiske driften av barnehagene, sier Per Morten Johansen.

Styrer for Mellombølgen barnehage, Espen Wiik, kan fortelle at det vil foregå mye miljøriktig pedagogikk i barnehagen. Den solrike terrassen i barnehagen skal blant annet benyttes til å dyrke egne, økologiske grønnsaker.