Fritjof Salvesen hos Asplan Viak. Foto ITBaktuelt/Per Henriksen

Seminar: Ambisiøs energioppgradering av yrkesbygg

Kunnskapstips – Trømsø:

0

Prosjektet UPGRADE Solutions har hatt som mål å identifisere, utvikle og formidle tekniske konsepter som løser utfordringer som er særegne ved ambisiøs oppgradering av eksisterende bygninger og samtidig opprettholder god arkitektonisk kvalitet og komfort.

Asplan Viak har vært sentral aktør og kontraktspartner med Forskningsrådet og Enova for prosjektet UPGRADE Solutions. UPGRADE har hatt som mål å identifisere, utvikle og formidle tekniske konsepter som løser utfordringer som er særegne ved ambisiøs oppgradering av eksisterende bygninger og samtidig opprettholder god arkitektonisk kvalitet og komfort. Prosjektet som nå er inne i avslutningsfasen har hatt om lag 20 norske partnere, og har dessuten vært tilknyttet et prosjekt i regi av International Energy Agency (IEA). Resultatene er tilgjengelig via www.upgradebuildings.no

Seminaret ha tittelen Ambisiøs energioppgradering av yrkesbygg. Her blir det fokus på erfaringer fra den internasjonale delen av Upgrade med blant annet Powerhouse Kjørbo ved Fritjof Salvesen, Asplan Viak. Michael Klinski, SINTEF Byggforsk vil ta for seg ambisiøs oppgradering av yrkesbygg og spesifikke oppgraderingstema med rom for diskusjon, blant annet om etterisolering, gjenbruk av eksisterende kanaler ved oppgradering til behovstyrt ventilasjon og gjenbruk av byggematerialer på en miljøriktig måte.

Seminaret finner sted 8. september og starter med en lunsj hos Asplan Viak i Tromsø. Mer informasjon og program.

Prosjektet er i avslutningsfasen, og har fokusert på kontorbygg og undervisningsbygg. Prosjektet har også inkludert problemstillinger ved verneverdige bygg. Prosjektet har hatt om lag 20 norske partnere, og har dessuten vært tilknyttet et prosjekt i regi av International Energy Agency (IEA) som har gitt verdifulle UPGRADE Solutions støttes økonomisk fra Norge forskningsråd og Enova.