Thina Saltvedt er senior olje­analytiker i Nordea Markets. Foto: Nordea Bank

Torsdag blir den store analysedagen om fremtiden

Abelias årskonferanse:

0

Thina Saltvedt er senior olje­analytiker i Nordea Markets. Torsdag 20. august står hun på scenen under Abelias årskonferanse. Hva tenker hun om fornyingen av Norge? Spørsmålet stilles på Abelias hjemmeside knyttet til torsdagens arrangement. Og hun svarer:

– Jeg skal snakke om Norges behov for omstilling som følge av de store endringene vi ser i oljemarkedet og behovet for flere byggesteiner for norsk økonomi. Fallende produksjon på norsk sokkel, fallende oljepris og økt konkurranse fra billigere produsenter kan gi store utfordringer for norsk oljesektor fremover. Med et globalt klimamøte på trappene hvilke muligheter gir dette Norge med høy kunnskap og lang erfaring som energiprodusent og leverandør?

Abelia spør videre: Hvilke tre tiltak mener du bør gjennomføres for å få Norge best mulig gjennom omstillingen?

Hun svarer med tre punkter, at vi må å bygge innovasjonskultur – fra skole, universiteter, forskning og i næringslivet. Dessuten ta i bruk digitalisering og effektivisering. Og endelig bygge opp et nytt stort kluster innen grønn energi – tenke stort slik vi gjorde da vi bygget opp oljeindustrien.

-Når vi ser tilbake på 2015, hva tror du vi i dag oppfatter som moderne – men som snart vil bli utdatert?, spør arrangøren.

-Dagens digitale møteplasser som Facebook og Twitter osv. Jeg tror også det vil komme store endringer med digitalisering – Uber er bare starten, for energisektoren kommer smarte nettverk, innen råvarer resirkulering i mye større grad og «Sharing society» har vi ikke begynt å snakke om i det fulle her i Norge ennå. Førerløse biler, vi produserer og lagrer vår egen strøm, svarer Thina Saltvedt.

Torsdag er det klart for Abelias årskonferanse om fornyingen av Norge. Mer informasjon og påmelding her.