Det første Powerhouse-bygget på Kjørbo ble åpnet i 2014. Foto: Asplan Viak

Entra skal renovere ytterligere en blokk til Powerhouse-standard

Asplan Viak inn:

0

– Powerhouse har gått fra å være et miljødrevet innovasjonsprosjekt til å bli et økonomisk konkurransedyktig produkt i markedet for kontoreiendommer, sier Entras administrerende direktør Arve Regland.

Energiforbruket knyttet til driften vil utgjøre rundt 20 kWh per kvadratmeter mens solcellepanelene til sammenligning skal produsere kraft tilsvarende 40 kWh. Powerhouse genererer gjennom sin levetid mer energi enn det bruker. Alle forhold som produksjon av byggevarer, drift og til sist rivning av bygget er inkludert i energiregnestykket.

Det første Powerhouse-bygget på Kjørbo ble åpnet i 2014 og var det første rehabiliterte kontorbygget i verden som har oppnådd miljøsertifiseringen Breeam Outstanding.

– Summen av Powerhouse-samarbeidets samlede kompetanse og entusiasme gjorde det mulig å realisere det første bygget på Kjørbo. Her har vi vært stolte og svært fornøyde leietakere i ett år. Vi gleder oss nå til å bruke vår kompetanse til å delta i rehabiliteringen av et nytt Powerhouse-bygg, sier Asplan Viaks administrerende direktør Øyvind Mork som også er styreleder i Powerhouse-samarbeidet.

Powerhouse er et samarbeid mellom Sapa, Zero, Hydro, Snøhetta, Skanska, Asplan Viak og Entra. Gjennom optimalisering av byggeprosessen og innovasjonsarbeid har partnerne klart å redusere byggekostnadene med 15-20 prosent sammenlignet med det første bygget.

– Entra skal fortsette å være en miljøledende aktør i den norske eiendomsbransjen. Våre kunder foretrekker bygg med høye miljøstandarder og det er samtidig god økonomi i dette for både kundene og oss, konkluderer Arve Regland.