Illustrasjonsfoto.

Norsk dialogarena om smarte byer

17.-18. september:

0

− Byer må bli smartere for å sørge for at den økende urbaniseringen skjer så effektivt og miljøvennlig som mulig. Flere byer i Europa har kommet langt på dette området, og nå ønsker vi å legge til rette for at Norge tar lederposisjonen i Norden når det gjelder smarte byer, sier styreleder Ivar Rusdal i Nordic Edge Expo.

For å sparke i gang denne tankegangen, har en rekke lokale og innovative krefter i Stavanger-regionen – deriblant Lyse og universitetet i byen – dratt i gang landets første konferanse og utstilling innen smarte byer og smarte hjem.

− Nordic Edge har som målsetning å bli Nord-Europas viktigste arena for kunnskapsdeling og inspirasjon til utviklere av smarte byer og hjem. Arrangementet vil by på spennende innlegg og erfaringer fra internasjonale eksperter, læringsrike utstillinger fra teknologileverandører, samt en god mulighet til å utvide både sitt faglige nettverk og knytte nyttige forretningsforbindelser, sier Rusdal.

Det er ikke helt uten grunn at konferansen finner sted i Stavanger. Regionen fikk nylig tilslag på søknaden om å bli en del av EUs Horisont 2020-program, som har til hensikt å utvikle smarte løsninger innen energi, mobilitet og IKT som senere kan repliseres i andre europeiske byer. EU støtter det såkalte Triangulum-prosjektet med opp imot 200 millioner kroner, og Stavanger deltar som fyrtårnsby sammen med Manchester og Eindhoven.

Kraftnæringen rolle vil være særs viktig i utviklingen av fremtidens smarte byer, understreker Rusdal, og håper derfor at mange kraft- og nettselskaper vil prioritere å sende deltakere til konferansen eller stille som utstiller.

− En svært viktig del av bærebjelkene i framtidens smarte byer faller på energibransjens evne til å øke produksjon og ta i bruk fornybar energi til nye løsninger, samt redusere energiforbruk i bygninger. Egenproduksjon med solceller hos hver enkelt forbruker vil også påvirke i større og større grad, forklarer han.

I dag opptar byer kun to prosent av verdens landareal, men bruker hele tre fjerdedeler av klodens naturressurser og står for 80 prosent av alt klimagassutslipp. Derfor trengs teknologi og løsninger som utnytter ressursene på beste mulig måte til minst mulig skade for klima og miljø, avslutter Rusdal.

Program for Stavanger 17. og 18. september