Skanska Norge ble tildelt Foregangsbedriftsprisen under NGBCs femårsfeiring, 26.august. Foto: NGBC

Calle Evenrud og Skanska Norge fikk gjeve priser

NGBC-feiring:

0

Ildsjelprisen ble tildelt Calle Evenrud, teknisk sjef i Sektor Gruppen, for entusiasmen og pågangsmotet han har vist i arbeidet –med å implementere BREEAM-NOR In-Use i drift og forvaltning i hele Sektor Gruppens portefølje av kjøpesentre.

Skanska Norge fikk Foregangsbedriftsprisen for strategisk implementering av BREEAM-NOR i forretningsdriften, og for viljen til å investere i kompetansebygging og bærekraftig byggeri.

– Calle Evenrud har en optimisme som smitter og er en glimrende ambassadør for BREEAM-NOR både innad i egen organisasjon og utad til de han møter på sin vei. Han er dessuten en glimrende ambassadør for bransjens – noen ganger godt skjulte – endringsvilje, sa daglig leder i NGBC, Kjersti Folvik, som delte ut prisen.

-Skanska er eksemplet på at systematisk satsing på miljø fungerer og gir avkastning. De har implementert miljøkompetanse og BREEAM-NOR i egen virksomhet, samtidig som de bidrar sterkt til å øke miljøambisjonene blant andre aktører i markedet, sa Kjersti Folvik da hun overrakte prisen til Rune Stene, direktør i Skanska Teknikk.

I løpet av et time langt faglig program under feiringen 26. august fikk gjestene ta del i NGBCs historie fra den spede begynnelsen, fortalt av Katharina Bramslev i Grønn Byggalliasne, organisasjonen som i sin tid tok initiativet til å starte NGBC. Styreleder Rolf Thorsen i NGBC ledet forsamlingen videre fra det historiske og inn i framtiden hvor han tegnet et bilde av en organisasjon og ikke minst et miljøklassifiseringssystem i  BREEAM-NOR, som har kommet for å bli.

BREEAM er et engelsk system, eid ev BRE Global Ltd., og Gavin Dunn, Director of Breeam, var også til stede for å gratulere NGBC med 5-årsjubileet. I tillegg delte også tidligere daglig leder, Sverre Tiltnes og tidligere styreleder, Halvard Bergby, historier fra NGBCs fem første leveår.

Nærmere 100 medlemmer og samarbeidspartnere var samlet for å feire at NGBC – Norwegian Grenn Building Council har klart seg gjennom sine første leveår, og har vokst til å bli en kraft å regne innenfor bærekraftig byggeri.

Artikkelen er bygget på aktuelt på BREEAM-NOR.no – Digitalt Bilag