Daglig leder i VVS-foreningen, Thor Jostein Egeland.

Møteplass for byggherrer og utførende innen ventilasjon

Ren luft 2015:

0

VVS-Foreningen og Ventilasjons- og Blikkenslagerbedriftenes Landsforbund (VBL) som står bak denne to dagers konferansen som har fokus på rehabilitering og vedlikehold av ventilasjonsanlegg.

Dette blir en   møteplass for byggherrer, rådgivere, arkitekter, rørleggere, ventilasjons-entreprenører, leverandører, montører og driftspersonell.

Konferansens innhold skal i følge arrangørene ha matnyttige og fremtidsrettede temaer innen ventilasjon og inneklima.  

-Det er allerede god interesse og godt med påmeldte, både fra eiendomsselskapet, kommuner og rådgiversiden, forteller Thor-Jostein Egeland i VVS-Foreningen

Han presiserer at dette er tredje gang arrangementet kjøres i Bergen og at ønsket over tid er å bygge dette til å bli et samlingspunkt for ventilasjonsbransjen, annen hvert år.

-I år håper vi på rundt 150 deltagere og at langt flere besøker fagmessen. Dette er et samarbeid mellom VVS-Foreningen og VBL, og det er viktig for oss å sette dagsorden for utfordringer og løsninger gjennom fagkonferansen, sier han.

-Etter å ha arrangert en slik konferanse to ganger tidligere var det svært mange som ønsket en ny en, da vi var ute og spurte. Vi har som mål å sette dagsorden gjennom dette arrangementet og fokuserer i år på ”Rehabilitering og vedlikehold av ventilasjonsanlegg”.

Egeland sier at det er viktig å stille mange spørsmål, blant annet ”Hvorfor gjør vi det vi gjør?” ”Hvordan lykkes og hvilke fallgruver finnes?” ”Er vi klar over hvilken ekstremt viktig rolle dette har overfor mennesker helse og yteevne?” ”Hvilke krav kommer gjennom NS og TEK?” i tillegg til å vise cases.

Han viser til at det arrangeres en egen sesjon som er praktisk rettet mot montørene.

Egeland sier at fagprogrammet er ikke helt klart ennå, men det jobbes intenst med og slippes etter planen to måneder før arrangementet, altså i midten av september.

REN LUFT 2015 holdes på  Scandic Bergen City i Bergen 12. og 13. november.