Mye aktuelt for byggherrer under åpent møte 18. september som arrangeres av Grønn Byggallianse. Foto: ITBaktuelt/Pixabay/Skeese

Nyheter for byggherrer med miljøstrategi

Miljøvennlig materialvalg

0

Dette er bakgrunnen for at Grønn Byggallianse arrangerer åpent temamøte 18. september med tittelen “Hjelp til å gjøre miljøvennlige materialvalg”

Organisasjonen ønsker å komme byggherrer i møte med informasjon og diskusjoner rundt nettopp at det er vanskelig å få oversikt over og formulere funksjonskrav til «miljøvennlighet».

Katharina Bramslev, daglig leder Grønn Byggallianse. Deltakerne får en oversikt over hvilke lovkrav og rammebetingelser man bør kjenne til innen temaet.

Statsbyggs nye miljøstrategi blir presentert av Morten Dybesland, avdelingsdirektør i Statsbygg.

Statsbygg ligger helt i front når det gjelder miljøkrav til sine bygg, både nye og eksisterende. Blant annet stiller de krav til klimagassutslipp fra materialene de kjøper inn.

En helt ny materialveileder blir gått igjennom av Rolf Hagen, arkitekt og partner Context as

I juni lanserte Context og Grønn Byggallianse en praktisk visuell guide som kan hjelpe deg å gjøre gode materialvalg i tidlig fase. Veilederen er utarbeidet av med støtte fra DiBK.

Ny versjon av Ecoproduct er tema for Katharina Bramslev, Grønn Byggallianse og Arne Hammerstad, prosjektansvarlig Norsk Byggtjeneste AS. Ecoproduct-metoden, som definerer kriterier for miljøvennlige bygningsprodukter, er nå videreutviklet for å tilpasse seg utviklingen i markedet. Norsk Byggtjeneste har dermed også videreutviklet sin produktdatabase, basert på metoden. Her er et godt hjelpemiddel til miljøvennlige produktvalg.

Til slutt stiller Katharina Bramslev spørsmålet: Kan vi enes om samme miljøkrav i hele Norden? Norge er med i et Nordic Innovation prosjekt der vi sammen med våre nordiske naboer har foreslått et sett med felles funksjons- og dokumentasjonskrav til bygningsprodukter. Status fra prosjektet presenteres

Det er 18. september at dette møtet arrangeres i Næringslivets hus på Majorstua i Oslo fra klokken 9 på morgen til lunsjtid. 18.9, kl 9-12.  Her skal Grønn Byggallianse presentere nye miljøkrav og gode «hjelpere»;

Grønn Byggallianse har lagt ut utfyllende program her