Sissel Engholm. Foto: Erik Burås, Studio B13

Hvordan skal norske byer bli attraktive for den nye generasjonen?

Den grønne bølgen er her:

0

Som medlem av Klimapartner ble Asplan Viak invitert til å holde foredrag under Arendalsuka, som er en møteplass for politikere og næringsliv, hvor det holdes en rekke foredrag og debatter. Tema for seminaret vi deltok på var Grønn byutvikling.

Arkitekt og byplanlegger Sissel Engblom i Asplan Viak, snakket om trendene som klart viser hvordan holdningene i samfunnet til bolig, reisevaner og tilknytning er i rask og kraftig endring. Dette er et viktig tema å belyse på en politisk konferanse.

– Som planleggere jobber vi ofte med medvirkningsprosesser for å inkludere og forstå de som blir berørt av byutviklingen. Men som regel er det kun en gruppe som møter opp, gjør seg hørt i media og har formaninger til politikerne, nemlig de eldste i samfunnet. Som planleggere må vi også tenke fremover og vi ser at det kommer en helt ny generasjon som har en annen livsstil, reisevaner og et ønske om en mer global tilknytning, forteller Sissel Engblom.

– Flere ønsker i økende grad å leie fremfor å eie, og en bytte- og delekultur er i utvikling, fortsetter hun. Vi sykler og reiser mer kollektivt fremfor å bruke bil. Moderne byutvikling er ikke eiendomsutvikling, men samfunnsutvikling. Skal vi nå bærekraftige mål med våre langsiktige og krevende planprosesser må vi forstå og planlegge for de som skal bruke morgendagens byer. Jeg jobber derfor kontinuerlig med å hente inn relevant tverrfaglig forskning og trendanalyser for å sette denne realiteten på dagsorden, forteller Sissel videre. Det er den fysiske byplanleggingen som vil avgjøre om vi i fremtiden lykkes med bærekraftig utvikling.

At dette er et tema som mange er engasjert i er tydelig. Salen til Grønn byutvikling var fullsatt, med kø på utsiden av dørene, og vi har i ettertid fått flere henvendelser om å holde foredraget ved andre arrangementer.