Illustrasjon: NBEF

Nye oversatte standarder i FM – støttet av NBEF

Facilities Management:

0

Styret i NBEF – Norges Bygg- og Eiendomsforening  – vedtok derfor i februar 2015 å støtte oversettelsen av del 3 (Veiledning om kvalitet) og del 4 (Rammeverk, klassifisering og strukturer). Den første foreligger nå, og del 4 vil ventelig komme tidlig i høst. Begge vil bli gjort tilgjengelig for NBEFs medlemmer via medlemssidene.

NS-EN 15221-3 (Veiledning om kvalitet, t.v.) foreligger nå i norsk oversettelse. Fra før er del 1 (Termer og definisjoner) og del 2 (Veiledning for utarbeidelse av avtaler om fasilitetsstyring) oversatt, og snart kommer også del 4 (Rammeverk, klassifisering og strukturer, t.h.). I midten vises hovedmodellen for FM-standardene.

NBEF støtter arbeidet med utarbeidelse av norske og internasjonale standarder på FM-området.

Det er komitéen for fasilitetsstyring (SN/K 226) som har vært den norske speilkomiteen for utvikling av FM-standardene, og denne har for tiden stor aktivitet for å utvikle norske og tilrettelegge for internasjonale standarder innenfor FM og FDV-området. NBEF og flere av våre medlemmer spiller en aktiv rolle i denne viktige komiteen, og vi følger opp utgivelser av standarder bl.a. med høringsmøter. 

Bruken av nasjonale og internasjonale standarder innenfor FM bidrar til en harmonisering mot beste praksis, og danner grunnlag for mange profesjonelle organisasjoners strategier for å forbedre FM-tjenestetilbudet til sine brukere og kunder. De er også viktige verktøy i en anskaffelses-/sourcingprosess. På NBEFs årsmøte i Kristiansand i april 2015 holdt prosjektleder Merete Murvold i Standard Norge et innlegg om “FM strategi: Bruk av standarder for sourcing, effektivisering og dialog“. Hun er sammen med Olav Egil Sæbøy med i en av arbeidsgruppene for ISO/TC 267 Facilities Management, som nå arbeider med å få til globale FM-standarder. 

NBEF støtter dette arbeidet, og håper at våre medlemmer aktivt tar i bruk de foreliggende og kommende standardene innen FM-området.